Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Brusel zastavil preplácanie eurofondov kvôli chybám z roku 2011

20.02.2013

(Bratislava, 20. februára 2012) – Európska komisia prerušila platby v Operačnom programe Doprava kvôli zásadnému pochybeniu ministerstva dopravy pod vedením Jána Figeľa. Pracovníci Riadiaceho orgánu OPD totiž ešte v roku 2011 do Bruselu zaslali žiadosti na preplatenie 5,4 milióna eur, ktoré nie sú podľa pravidiel Európskej komisie financovateľné z eurofondov. Keďže miera chybovosti v operačnom programe prekročila povolenú hranicu, komisia automaticky prerušila preplácanie žiadostí. Misterstvo dopravy okamžite začalo rokovať s EK s cieľom odstrániť tieto chyby z minulosti, rozhodnutie z Bruselu očakávame v priebehu marca.

V Bruseli sú momentálne predložené dve žiadosti o platbu v sume 44 miliónov eur. Kým sa problém nepodarí vyriešiť, nebudú preplácané ani žiadne iné žiadosti v budúcnosti. „Ide o ďalší príklad toho, v akom stave sme zdedili ministerstvo po Jánovi Figeľovi. Nariadil som audit všetkých ostatných dokumentov OPD, aby sme zistili, či nám nehrozia ďalšie podobné míny kvôli neschopnosti bývalého vedenia,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

Európska komisia oznámila ministerstvu dopravy prerušenie uhrádzania priebežných žiadostí o platbu listom v piatok 15. februára. Dôvodom sú výsledky národného auditu č. A441 z roku 2012. Ten zistil závažné nedostatky pri overovaní oprávneností výdavkov v roku 2011, počas ministrovania Jána Figeľa. Audit zistil, že Riadiaci orgán schvaľoval neoprávnené výdavky prijímateľom eurofondov (predovšetkým Národnej diaľničnej spoločnosti) za práce navyše, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami (napríklad zmena typu stredových zvodidiel na základe požiadavky investora, zmena prístupových komunikácií na stavbu, nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a skutočnosťou, výmena podložia z dôvodu nevyhovujúcich statických skúšok atď.). Preplatené neoprávnené výdavky národný audit vyčíslil na 5 410 283 eur. Ide o dvanásť faktúr, ktoré boli riadiacemu orgánu predložené v priebehu augusta až novembra 2010. Neoprávnené výdavky sa týkali najmä projektu D1 Sverepec- Vrtižer (vo výške 5,32 mil. eur) a v menšej miere tiež v projektov v rámci Technickej pomoci OPD.

Aj keď neoprávnené výdavky medzitým NDS vrátila späť na účet ministerstva dopravy a ministerstva financií, Orgán auditu vypočítal OPD celkovú chybovosť za schválenie neoprávnených výdavkov deklarovaných v období od 1. januára do 31. decembra 2011 vo výške 3,33 %. Toto percento prekračuje prípustnú mieru chybovosti podľa nariadení Európskej komisie, a preto sa komisia rozhodla prerušiť preplácanie žiadostí o platbu z OPD. Ministerstvo dopravy  už začalo robiť kroky k odblokovaniu platieb, rozhodnutie Európskej komisie očakávame v priebehu budúceho mesiaca.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť