Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Širokopásmové siete sú kľúčovými v boji s digitálnou priepasťou

21.02.2013

Bratislava (21. februára) – Efektívne využívanie frekvenčného spektra a širokopásmové siete. To sú dve z tém, ktoré otvoril v rámci medzinárodnej konferencie Stredoeurópske rádiokomunikačné dni  štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Andrej Holák.

„Komunikácia a informácie sú vďaka technologickému pokroku stále dostupnejšie. Napriek tomu sa v súčasnosti objavuje fenomén digitálnej priepasti,“ povedal A. Holák. Ide o situáciu, keď  vzniká informačná priepasť medzi tými, ktorí majú dostatočný prístup k informáciám a tými, ktorí majú túto možnosť obmedzenú. Práve preto je podľa A. Holáka podpora budovania a prístupu k širokopásmovej infraštruktúre kľúčovým prvkom pokroku spoločnosti.

„Širokopásmové siete a služby sú jedným z najefektívnejších nástrojov na podporu ekonomickej a spoločenskej konkurencieschopnosti Slovenska,“ vysvetlil A. Holák.  Pripomenul, že v súčasnosti nemá rýchly internet ešte zhruba 700 obcí. Dodal, že budovanie širokopásmových sietí s otvoreným prístupom bude potrebné podporiť aj z verejných zdrojov. A to vrátane štrukturálnych fondov EÚ v rámci nasledujúceho programového obdobia 2014 – 2020.
Na poskytovanie širokopásmového prístupu by mohli poslúžiť aj niektoré z voľných frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz. Na ich predaj v súčasnosti Telekomunikačný úrad SR pripravuje spoločné výberové konanie. „Konzultácie iniciované ministerstvom dopravy a Telekomunikačným úradom potvrdili záujem subjektov poskytujúcich elektronické komunikačné služby využiť ponúkané frekvencie na nasadenie nových perspektívnych technológií,“ ozrejmil A. Holák. Zdôraznil však, že princíp budúceho využívania frekvenčných pásiem je založený na zachovaní  technologickej neutrality a neutrality služieb.

Na medzinárodnej konferencii Stredoeurópske rádiokomunikačné dni sa stretávajú odborníci z medzinárodných organizácií, súkromnej sféry, štátnej správy, akademickej obce a výskumných pracovísk. V tomto roku sa koná už 9. ročník. Účastníci sa venovali aj téme manažmentu rádiového spektra či dodávke televízneho obsahu.


Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť