Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Spolupráca s Ruskom je na dobrej “ceste“

21.02.2013

TLAČOVÁ SPRÁVA

Spolupráca s Ruskom je na dobrej “ceste“

 Bratislava (21. februára) – Slovensko a Rusko budú užšie spolupracovať v oblasti dopravy aj cestovného ruchu. Zhodol sa na tom štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko na dnešnom rokovaní s veľvyslancom Ruskej federácie Pavelom Martovičom Kuznecovom. Zúčastnení rokovali aj o príprave medzivládnej komisie pre hospodársku a  vedecko - technickú spoluprácu, ktorá sa uskutoční budúci mesiac v Moskve.

„Už teraz sa môžeme pochváliť dobrou spoluprácu v leteckej doprave, ktorá by sa  určite ešte dala vylepšiť,“ povedal po stretnutí F.Palko. Rovanko existuje priestor aj na zlepšenie vzájomnej dopravy po cestách. Ruská strana prejavila záujem o pomoc pri rozvoji pravidelných autobusových liniek. Slovenská strana je ochotná v záujme podpory cestovného ruchu  vydať slovenským a ruským dopravcom dopravné licencie na pravidelnú autobusovú linku, ak budú splnené požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov a bilaterálnej dohody.

Rovnako by sa mala zintenzívniť aj spolupráca v cestovnom ruchu. Okrem lepšej výmeny informácií sa strany dohodli aj na príprave prezentzácií a workschopov o slovenskom kúpeľníctve pre ruské cestovné kancelárie.

 


späť

na začiatoktlačiť