Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ján Počiatek rokoval s Radou SACR o spôsoboch, ako prilákať na Slovensko viac turistov

26.02.2013

Bratislava (26. február 2013) – Ako odkryť potenciál cestovného ruchu na Slovensku a efektívnejšie komunikovať s potenciálnymi turistami. To boli hlavné témy dnešného zasadnutia Rady SACR, ktorého sa zúčastnil aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

„Máme k dispozícii obmedzené zdroje, preto je obzvlášť dôležité, aby sme ich vedeli využiť na maximum. Práve tieto stretnutia môžu byť kľúčom k tomu, aby sme vytvorili fungujúci mechanizmus efektívnej komunikácie nášho cestovného ruchu doma i v zahraničí,“ povedal na rokovaní minister J. Počiatek.

Stredobodom pozornosti bol plán aktivít a nástrojov komunikácie SACR na rok 2013, ktorého pracovnú verziu predstavila generálna riaditeľka SACR Marta Kučerová. Jeden z jeho hlavných cieľov je zlepšiť pozíciu značky SLOVENSKO na cieľových trhoch. Snahou je vytvoriť obraz našej krajiny ako žiadanej, jedinečnej a kvalitnej dovolenkovej destinácie. Podľa SACR je preto potrebné zjednotiť marketingovú komunikáciu a inovovať aktivity organizované doma aj v zahraničí. 

Jednotlivé nástroje sú momentálne v štádiu príprav, prebieha napríklad redizajn národného portálu www.slovakia.travel. Ten bude dostupný vo viacerých jazykových mutáciách a zároveň optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia. Pilotne už je spustená ruská jazyková mutácia. V súčasnosti sa pripravujú aj reklamné kampane, ktoré sú zatiaľ v štádiu rokovaní. SACR tiež pripravuje viaceré medzinárodné podujatia a prezentácie na Slovensku. V máji bude napríklad Bratislava hostiteľom jubilejného 20. ročníka prestížnej súťaže vinárov Concours Mondial de Bruxelles 2013.    

„Veľkou príležitosťou v rámci prezentácie je aj spolupráca Slovenska s ostatnými krajinami V4 na veľtrhoch.  Nie je efektívne, aby sme sa uzatvárali,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko. Veľká pozornosť bola totiž venovaná aj plánu veľtrhu a výstav SACR na rok 2013. Od začiatku roku sa SACR s národným stánkom zúčastnila už na šiestich výstavách. Za najväčší úspech možno považovať účasť na veľtrhu CMT Stuttgart, kde bolo Slovensko partnerskou krajinou tohto najvýznamnejšieho európskeho podujatia v oblasti cestovného ruchu. V tomto roku by mala SACR prezentovať Slovensko na ďalších trinástich výstavách cestovného ruchu, napríklad v Londýne, Budapešti, Moskve, Berlíne, Barcelone. 

Rada SACR je poradný a kontrolný orgán ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre otázky činnosti a hospodárenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Rada, ktorej predsedá štátny tajomník F. Palko, predkladá ministrovi podnety, návrhy a odporúčania vo veciach propagácie a prezentácie Slovenskej republiky doma aj v zahraničí ako cieľovej krajiny cestovného ruchu. Rada je nezávislým kolégiom a má 11 členov, ktorými sú zástupca ministerstva, zástupca Národnej rady SR, zástupca akademických obcí vysokých škôl, zástupcovia krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia profesijných organizácií na Slovensku. 

 

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter

 


späť

na začiatoktlačiť