Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Do leta bude na Slovensku zmodernizovaných 376 km ciest 1. triedy

08.03.2013

Bratislava (8. marca 2013) – Po jarnom oteplení cestári ukončia modernizáciu najviac zanedbaných úsekov ciest 1. triedy. V rámci projektov Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách 1. triedy v Prešovskom, Košickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, ktoré spolufinancuje Európska únia, bola k začiatku marca stavebne ukončená väčšina z kriticky nehodových 74 úsekov hlavných ciest.  

„Cesty 1. triedy, ktoré sú kľúčovými dopravnými tepnami na Slovensku, sú dlhodobo v kritickom stave, ktorý sa počas zimných mesiacov ešte zhoršil. Preto sa teším z každého nového opraveného úseku v rámci eurofondových projektov obnovy ciest 1. triedy, ktoré sme začali realizovať ešte v minulom roku na východnom a na západnom Slovensku,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.
Zvýšenie bezpečnosti  na hlavných cestách popri výmene povrchu ciest zabezpečilo aj osadenie nového vodorovného značenia z plastu, osadenie meračov rýchlosti a teplôt ako aj meteostaníc. Súčasťou prác je aj vybudovanie premenlivého dopravného značenia, cestných vodiacich osvetlení, dopravných zrkadiel, plašičov zveri a tiež zvislého dopravného značenia podľa najnovších predpisov. Pribudli zvodidlá, smerové koly a zlepšil sa vodný režim ciest.
Projekt Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách 1. triedy v Prešovskom a Košickom kraji je financovaný prostredníctvom Operačného programu Doprava (prioritná os 5, podopatrenie 5.2). Prijímateľom pomoci z eurofondov je Slovenská správa ciest, ktorá zabezpečí modernizáciu 44 úsekov v celkovej dĺžke 189 km. 
Podobný projekt, Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách 1. triedy v Trnavskom a Nitrianskom kraji, zmodernizuje 30 nehodových úsekov. Obnova najkritickejších častí hlavných ciest na západnom Slovensku v celkovej dĺžke 143 bude ukončená na jar tohto roku.
Financovateľnosť týchto projektov cez európske zdroje bola počas ministrovania Ján Figeľa ohrozená. Svedčí o tom list Európskej komisie č. 1318834 zo dňa 7. 12. 2011, ktorým Brusel žiadal od ministerstva dopravy potvrdenie o tom, že fondy EÚ nebudú využité na cyklickú údržbu ciest (asfaltovanie).  Vďaka enormnému úsiliu ministerstva pod vedením Jána Počiatka sa podarilo presvedčiť EK, že hlavným cieľom spomínaných projektov je navrhnúť vzorové parametre rýchlych opatrení vedúcich k maximálnemu zvýšeniu bezpečnosti ciest bez nutnosti dlhodobého procesu výkupu pozemkov a týmto nutne neodkladať zachraňovanie ľudských životov. V novembri 2012 EK potvrdila financovanie projektov v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a preplatenie podobných projektov v ostatných slovenských krajoch podmienila ich prepracovaním.   Ministerstvo dopravy prepracované projekty plánuje realizovať od roku 2014 – v novom programovom období eurofondov.
Jedenásť kritických úsekov v celkovej dĺžke 43 km na cestách 1. triedy v Banskobystrickom kraji v súčasnosti rekonštruuje Slovenská správa ciest zo štátneho rozpočtu. Celkovo tak bude na Slovensku do leta tohto roku zrekonštruovaných 376 km jednotiek.


Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter

 


 


späť

na začiatoktlačiť