Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Zástupcovia sekcie cestného ruchu rokovali s predstaviteľmi samosprávy

12.03.2013

Košice (12. marec 2013) – O aktuálnych otázkach v oblasti cestovného ruchu dnes rokovala na pravidelnom pracovnom stretnutí generálna riaditeľka pre cestovný ruch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ivana Magátová so zástupcami  vyšších územných celkov a štyroch krajských oblastných organizácií cestovného ruchu.

Nosnými témami boli Národná stratégia rozvoja cykloturistickej dopravy, možnosti čerpania fondov pre oblasť cestovného ruchu v novom programovacom období, Stratégia cestovného ruchu do roku 2020, satelitný účet  či návrh  novelizácie zákona o podpore cestovného ruchu. Dôležitým bodom bola aj informácia o aktívach SACR v nasledujúcom období a možností vzájomnej spolupráce.
Účastníci rokovania navrhli novelizovať a aktualizovať formy prezentácie v zahraničí, ktoré realizuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Ide napríklad o workshopy a road show. Podľa nich by tiež bolo prospešné zmeniť filozofiu veľtržných expozícií. Svoje predstavy by prediskutovať na priamom rokovaní s vedúcimi predstaviteľmi SACR.

Dôležitou otázkou na rokovaní tiež bolo ďalšie financovanie cestovného ruchu z fondov európskych spoločenstiev.  Zúčastnení zdôraznili potrebu hľadať aktívne možnosti financovania projektov cestovného ruchu v rámci viacerých budúcich operačných programov.  Zástupcovia sekcie cestovného ruchu zároveň informovali o hľadaní možností a rozvoja spolupráce so Štatistickým úradom SR na zisťovaní v oblasti aktívneho zahraničného cestovného ruchu ako súčasti satelitného účtu cestovného ruchu. 
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.


Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť