Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020

18.03.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke www.mindop.sk je zverejnená Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z a strategický dokument Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020.
Verejné prerokovanie oboch dokumentov bude v súlade s § 17, ods. 9 dňa 5. apríla 2013 o 14.00 hod. v budove MDVRR SR na 1. posch., zasadačka č. 5.
Termín zasielania stanovísk   je do 21 dní od zverejnenia oznámenia na adresu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestovného ruchu, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava  Tel.: 02/594 94 460, Fax: 02/526 36 674, dasa.szaboova@mindop.sk/

 Elektronickú verziu uvedených dokumentov a ich príloh si môžete stiahnuť TU:


 


späť

na začiatoktlačiť