Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Všetky informácie o bytových domoch budú na jednom mieste

25.03.2013

Bratislava (25. marca 2013) – V akom stave sú slovenské domy a paneláky, sa už čoskoro dozvieme z nového registra bytov. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravuje databázu, v ktorej budú všetky informácie o stave, kvalite a užívaní bytového fondu na Slovensku. Vďaka tomu bude možné efektívnejšie nastaviť bytovú politiku a stimulovať rozvoj bývania.

 „Cieľom registra bytov je zaviesť poriadok do ich evidencie, keďže na Slovensku máme momentálne približne dva milióny bytov. Vytvoríme relevantnú databázu, ktorú budeme pravidelne aktualizovať,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR František Palko.
Na Slovensku momentálne neexistuje dostatok relevantných a aktuálnych informácií o existujúcom bytovom fonde, čo komplikuje tvorbu politík rozvoja bývania.  Projekt registra bytov vytvorí interaktívny systém, ktorý bude prepojený s Registrom adries a Registrom obyvateľov, s možným prepojením aj na ďalšie pripravované registre. V súčasnosti vytvorená pracovná skupina rozvíja projektový zámer, ktorý by mal byť pripravený do konca tohto roka. Účastníci zasadnutí už vyjadrili presvedčenie, že vznik registra bytov pomôže nielen štátnej správe a samospráve, ale aj súkromnému sektoru.

Pracovná skupina je zložená zo zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR, Úradu geografie, kartografie a katastra SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, Slovenskej bankovej asociácie, Slovenského zväzu bytových družstiev, Fakulty architektúry STU, Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a ÚEOS – Komercia, a.s.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk
Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť