Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Najväčší slovenskí exportéri by mohli využívať Dunaj

28.03.2013

Bratislava (28. marca 2013) – Dunaj má potenciál stať sa exportnou diaľnicou. Najväčší slovenskí výrobcovia ako Volkswagen, Kia alebo Samsung diskutovali na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s expertmi OECD o možnostiach rozvoja prístavných miest a vodnej dopravy na Dunaji a Váhu.

Hlavným cieľom projektu Dunajská os je identifikovať súčasné i budúce prínosy a výzvy pre mestá a regióny pozdĺž Dunaja,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Ako dodal, rovnako dôležité je identifikovať potenciálne možnosti pre rozvoj splavnosti Dunaja takým spôsobom, ktorý zabezpečí trvalo udržateľný regionálny rozvoj.

Dvojdňové rokovania na pôde ministerstva dopravy, ktoré sa dnes končia, poskytli priestor na diskusiu expertov OECD so zástupcami najväčších slovenských exportérov a medzinárodných prepravcov. Zúčastnili sa ich napríklad predstavitelia firiem Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, Continental Matador Rubber, Duslo, Samsung Electronics Slovakia, Slovnaft  a Železiarne Podbrezová alebo logistické spoločnosti Kuehne + Nagel a Gamota Trading. Spolu so zahraničnými expertmi hľadali odpovede na otázky týkajúce sa exportného potenciálu, štruktúry a trás importu surovín i miery využívania súčasných možností slovenskej vodnej dopravy.

Ide už o druhé významné stretnutie, ktoré v rámci podpory štátnej politiky regionálneho rozvoja zorganizoval rezort dopravy v súvislosti s projektom Dunajská os. Koncom minulého roka boli na Slovensku zástupcovia OECD spolu s expertmi z prístavov Rouen a Amsterdam. Počas trojdňových rokovaní sa vtedy zahraniční návštevníci stretli so zástupcami najvýznamnejších subjektov zainteresovaných na rozvoji dunajskej vodnej dopravy. Išlo napríklad o predstaviteľov Bratislavy, Komárna, Štúrova, firmy Verejné prístavy alebo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy.

Hlavnými témami programu Dunajská os je hodnotenie výkonnosti prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo a analýza vplyvov prístavov na priľahlé územie. Pod drobnohľad sa dostali aj regionálne politiky a kvalita správy na dotknutom území, pričom sa zamerali na hľadanie potenciálu synergického rozvoja jednotlivých prístavov a možnosti zvyšovania ich výkonnosti.

Všetky informácie, ktoré získali experti počas marcových a decembrových stretnutí budú vstupmi pre vypracovanie prípadovej štúdie. Tá bude finalizovaná v najbližších mesiacoch a prezentovaná pred Výborom OECD pre politiku územného a regionálneho rozvoja v júni 2013. Tento dokument následne poslúži ako podklad pri rokovaniach o možnosti financovania rozvoja Dunajskej stratégie z európskych fondov, ale aj pri ďalších rokovaniach na zabezpečenie finančného krytia z iných zdrojov.  

Martin Kóňa

Hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť