Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vyše 150-tisíc vodičov nemá technickú a emisnú kontrolu. Pokute sa dá vyhnúť rýchlym konaním

04.04.2013

Bratislava (4. apríla 2013) – Viac ako 150-tisíc vozidiel nemá v súčasnosti platnú technickú či emisnú kontrolu. Vodičom, ktorí na túto povinnosť zabudnú, hrozí pokuta 166 eur za chýbajúcu technickú kontrolu. Ďalších 166 eur zaplatia v prípade, ak im chýba aj emisná kontrola. Zlý technický stav je problém nielen pre samotných majiteľov motorových vozidiel, ale môže byť hrozbou aj pre bezpečnosť chodcov, cyklistov i ostatných vodičov.

„Bezpečnejšie cesty nie sú len otázkou použitého materiálu, ale aj prístupu majiteľov vozidiel. Práve absolvovanie technických a emisných kontrol je jedným z prvkov, ktorý môže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Pravidelné kontroly totiž prispievajú k tomu, aby na cestách nejazdili autá v zlom technickom stave,“ povedal hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Kóňa. Zdôraznil, že významnú úlohu zohráva pri kontrolách aj ochrana životného prostredia. Dobrá údržba vozidiel totiž prispieva k znižovaniu emisií z dopravy. 

Ak obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie zistí, že majiteľ nemá platnú technickú či emisnú kontrolu, zašle majiteľovi vozidla oznámenie o začatí konania vo veci uloženia pokuty. Súhrnná pokuta za chýbajúcu emisnú a technickú kontrolu je 332 eur. Vodiči pritom majú k dispozícií širokú sieť staníc technickej kontroly, ktorých bolo ku koncu roka 2012 celkovo 128. Nemenej dôležitá je aj pravidelná emisná kontrola. Vodiči môžu navštíviť ktorékoľvek z 255 pracovísk emisnej kontroly po celom Slovensku.

Ministerstvo dopravy chce však nevyhovujúci stav riešiť prednostne edukáciou vodičov a upozorňovaním na nutnosť dodržiavať termíny. „V súčasnosti nie je možné zodpovedne určiť, kto na túto povinnosť zabudol a kto sa jej cielene vyhýba. Je v našom záujme vodičom pomáhať a nie ich trestať,“ zdôraznil M. Kóňa. Túto situáciu pomôže riešiť aj Jednotný informačný systém v cestnej doprave, ktorý by mal byť zavedený do konca roku 2015.

V rámci projektu nového informačného systému sa ráta aj so zavedením služby zasielania SMS o ukončení platnosti technickej a emisnej kontroly. Už o dva roky by teda majitelia vozidiel mali v predstihu dostávať SMS správy, ktoré ich vyzvú na absolvovanie týchto prehliadok. Nový systém zlepší aj evidenciu a eliminuje riziko podvodov v súvislosti s STK a EK.

MDVRR radí vodičom:
•Kontrolujte si termíny - Pravidelnú technickú a emisnú kontrolu musí v presne stanovených lehotách absolvovať každé motorové vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel (s malými výnimkami). Táto povinnosť, ktorá vyplýva z predpisov Európskej únie, platí na Slovensku už od 1.3.2005. Lehoty kontrol sa odvíjajú od dátumu prvej evidencie vozidiel. Ak napríklad vodič zaevidoval nové vozidlo kategórie M1, s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom 31. 12. 2009, potom lehota na vykonanie STK a EK bude najneskôr 31. 12. 2013 do polnoci.
•Strážte si termíny aj keď nejazdíte - Vozidlo prihlásené v evidencii musí absolvovať kontroly bez ohľadu na to, či reálne jazdí alebo nie. V prípade, že ešte počas platnosti technickej a emisnej kontroly sa stane vozidlo nepojazdné (napr. v dôsledku dopravnej nehody či poruchy), môžete požiadať o dočasné vyradenie (na rok za 5 eur). Počas dočasného vyradenia nie je potrebné absolvovať pravidelnú technickú alebo emisnú kontrolu vozidla a taktiež nie je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.
•Overte si platnosť STK a EK za pár sekúnd -  Najjednoduchšie a najrýchlejšie je možné overiť si platnosť technickej a emisnej kontroly na nálepke, ktorá je umiestnená na pravej strane čelného skla.
 
Čo je Jednotný informačný systém v cestnej doprave:
Jednotný informačný systém v cestnej doprave sa bude týkať predovšetkým oblasti správy autoškôl, technických služieb (napr. STK a EK) a oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Jeho cieľom je uľahčiť občanom a podnikateľským subjektom komunikáciu s orgánmi verejnej správy na úseku dopravy, zjednodušiť a zefektívniť vybavovanie ich záležitostí.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

 


späť

na začiatoktlačiť