Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výsledok výberového konania na funkcie predsedu a štyroch členov Dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR

10.04.2013

 
        Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  (ďalej len „ministerstvo“)  podľa §19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie predsedu a štyroch členov Dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „DR LPS SR“), ktoré sa uskutočnilo dňa 3. apríla 2013.
 
Kritériá na obsadenie funkcie predsedu DR LPS SR splnil a do funkcie predsedu bol dňom 10. apríla 2013 ustanovený Ing. Martin Čatloš.
 
Kritériá na obsadenie funkcie členov DR LPS SR splnili a do funkcie členov boli dňa 10. apríla 2013 ustanovení JUDr. Lucia Furdeková a Ing. Branislav Kušík.
 
Na dve neobsadené miesta členov DR LPS SR ministerstvo v najbližšej dobe opätovne vyhlási výberové konanie.
 
 

 


späť

na začiatoktlačiť