Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Tretí sektor sa podieľa na príprave kľúčových dokumentov ministerstva dopravy

10.04.2013

Bratislava (10. apríla 2013) – Spolupráca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tretím sektorom naberá na intenzite. Len v minulom roku zapracoval rezort dopravy pripomienky mimovládnych organizácií do dvoch významných dokumentov, a to do Stratégie cestovného ruchu do roku 2020 a Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku. Zástupcovia tretieho sektora sa zapájajú aj do  prípravy Operačného programu Doprava na roky 2014 – 2020. 

„Ešte donedávna boli vzťahy ministerstva dopravy s tretím sektorom takmer na bode mrazu. My však neberieme názory obyvateľov a ich zástupcov z tretieho sektora na ľahkú váhu, “ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. A dodal, že na kvalite vzťahov treba neustále pracovať. Jeho slová potvrdzuje aj dokument „Deklarácia o spolupráci ministerstva a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR“, ktorý bol dnes predložený na rokovanie Vlády SR.

V uplynulom roku ministerstvo spolupracovalo s neziskovými organizáciami na viacerých dôležitých materiáloch. Išlo napríklad o Stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 a Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku. Do nich zapracovalo niekoľko zásadných pripomienok zo strany mimovládnych organizácii v oblasti legislatívy aj financovania.
Ministerstvo bude pokračovať v spolupráci aj v nasledujúcich rokoch. So zapojením tretieho sektoru počíta napríklad v oblasti civilného letectva, vodnej dopravy, elektronických komunikácií, poštových služieb, cestovného ruchu, bytovej politiky a mestského rozvoja. Zástupcovia neziskových organizácií participujú aj na príprave Operačného programu Doprava na nasledujúce programové obdobie, teda na roky 2014 – 2020. 

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk
Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter

 


späť

na začiatoktlačiť