Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko predstavil zmeny v stavebnom zákone na veľtrhu CONECO 2013

11.04.2013

Bratislava (11. apríla 2013) – O pripravovaných zmenách v novom stavebnom zákone a skúsenostiach z praxe dnes diskutoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko na stavebnom veľtrhu CONECO 2013 počas partnerského dňa. 

„Nový stavebný zákon sa snažíme dôsledne pripraviť, aby sme zjednodušili a urýchlili povoľovacie procesy. Samozrejme nie na úkor kvality realizovaných stavieb,“ povedal počas diskusie F. Palko. „Zároveň vzniká aj samostatný zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb,“ dodal.
Okrem novej legislatívy venoval štátny tajomník pozornosť aj téme nájomného bývania. V súčasnosti na Slovensku tvorí sociálne bývanie necelé 3% bytov z bytového fondu. Toto číslo je veľmi nízke a ministerstvo pripravuje viacero krokov na jeho zvýšenie. Jedným z nich je vytváranie vhodných podmienok pre vstup súkromného kapitálu do výstavby nájomných bytov, najmä so zameraním na mladých ľudí. Ďalším z pripravovaných krokov je sprístupniť úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania aj právnickým osobám. Využiť by sa dali v spolupráci so samosprávou na výstavbu nájomných bytov v rámci sektoru sociálneho bývania.

F. Palko sa venoval aj otázke obnovy existujúceho bytového fondu. Rezort dopravy chce  naštartovať revitalizáciu panelových sídlisk. Plánuje vytvoriť finančný nástroj s názvom JESSICA, ktorý umožní využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov na výhodné úvery na zatepľovanie bytových domov.
Veľtrh CONECO sa zameriava na aktuálne témy a perspektívy stavebníctva. Potrvá do soboty 13. apríla.


Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť