Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Prezentácia Slovenska v Číne

12.04.2013

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu v spolupráci so sekciou cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVaRR SR) a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch usporiadalo 8. apríla 2013 v Pekingu tretí ročník prezentačnej akcie na podporu aktívneho cestovného ruchu - Slovak Tourist Day 2013.

Cieľom podujatia bola propagácia Slovenska ako cieľovej destinácie smerom k najvýznamnejším čínskym touroperátorom s prioritným zameraním na viacdňové pobytové balíky v oblasti kúpeľníctva, poznávacích zájazdov a kongresovej turistiky.
V rámci samostatných prezentačných blokov vystúpili generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu MDVaRR SR I. Magátová, zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Žilinského samosprávneho kraja a Rajeckej doliny. Konkrétne produkty predstavili cestovná kancelária MAXIM, kúpele Brusno a Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice. Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka špecialít slovenskej kuchyne a slovenských vín.

Záujem čínskych subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu rozšíriť ponuku tradičných európskych destinácií o „nový“ región SVE má stúpajúcu tendenciu, čoho dôkazom je i účasť viac ako 60 zástupcov renomovaných touroperátorov, cestovných kancelárií a zástupcov špecializovaných elektronických a printových médií.
Následne sa Slovensko v Pekingu 9.-11. apríla 2013 prezentovalo samostatnou národnou expozíciou na 9. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu China Outbound Travel and Tourism Market.


späť

na začiatoktlačiť