Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Liečbu rakoviny prsníka podporí výťažok z novej známky

12.04.2013

Bratislava (12. apríla 2013) – Pri príležitosti Dňa narcisov, ktorého poslanie už dlhoročne spája širokú verejnosť na podporu financovania liečby rakoviny, vydala Slovenská pošta novú známku. Výťažok z predaja poskytne na charitatívne účely Združeniu priateľov Národného onkologického  ústavu.

S iniciatívou vydať známku venovanú liečbe rakoviny prsníka s cieľom finančnej podpory sa obrátil pôvodne na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR) veľvyslanec USA Theodore Sedgwick. Ministerstvo informovalo o návrhu Slovenskú poštu, ktorá ho prijala a požiadala o doplnenie emisného plánu na rok 2013.
Cieľom vydania známky je propagovať význam boja proti rakovine prsníka a apelovať na verejnosť, aby podporila financovanie liečby tohto závažného ochorenia formou verejnej zbierky, ktorú realizuje Liga proti rakovine. Z tohto dôvodu bol vybratý dátum vydania pri príležitosti Dňa narcisov. Autorom grafickej úpravy výtvarného diela používaného vo svete na známky k uvedenej téme je akademický maliar Vladislav Rostoka. Známka bude mať nominálnu hodnotu 1,10 eur a bude vydaná v náklade 2 milióny kusov.

Slovenská pošta uzatvorila o vydaní poštovej známky Liečba rakoviny prsníka Memorandum o porozumení s United States Postal Service, v ktorom sa zaviazala odviesť časť finančných prostriedkov z predaja poštových známok vo forme daru onkologickej organizácii zaoberajúcej sa liečbou a výskumom rakoviny prsníka.
Verejnoprospešnú finančnú zbierku Ligy proti rakovine, ktorá prebieha na Slovensku len jeden deň v roku, podporí aj ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja priamo na svojej pôde. Vo vestibule ministerstva ponúknu zamestnancom dobrovoľníci  žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s onkologickým ochorením bojujú.

 

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť