Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Stavba kompletného obchvatu Galanty ide do finále, financovanie je zabezpečené z eurofondov

30.04.2013

Galanta (30. apríl 2013) – Stavba očakávaného obchvatu Galanty sa dostáva do konečnej fázy. Tretiu etapu projektu financovaného v rámci Operačného programu Doprava dnes slávnostne odštartoval poklepaním základného kameňa štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček spolu s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Romanom Žemberom a primátorom Galanty Ladislavom Maťašovským.

„Ministerstvo dopravy vynaloží maximálne úsilie, aby tak, ako sa v roku 2015 mesto Galanta dočká kompletného cestného obchvatu, boli spustené do prevádzky podobné projekty aj v ďalších regiónoch Slovenska,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček.
Denne prejde centrom Galanty približne od 16 do 18-tisíc vozidiel. Výstavba južného mestského obchvatu, ktorý je súčasťou cesty I/75, zabezpečí plynulosť cestnej premávky a minimalizuje negatívne vplyvy dopravy na život obyvateľov mesta.  Zároveň sa vytvoria predpoklady pre ďalší priaznivý hospodársky rozvoj priľahlého územia, keďže súčasťou projektu je aj mimoúrovňové napojenie priemyselného parku Samsung na novovybudovanú cestu.  
Všetky tri etapy galantského obchvatu sú financované z fondov EÚ. Druhá a tretia etapa sú súčasťou projektov Operačného programu Doprava 2007-2013 (prioritná os 5.2, cesty I. triedy). Prijímateľom pomoci z OPD je Slovenská správa ciest, zhotoviteľom stavby tretej etapy obchvatu je firma Strabag.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Pajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. 


späť

na začiatoktlačiť