Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

J. Počiatek: Cyklistom sme vybojovali miesto na cestách

07.05.2013

Bratislava (7. mája 2013) – Cyklodoprava sa už nebude tlačiť pri krajnici. Vláda SR dnes schválila Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR  a cyklodoprava sa tak pre štát stáva rovnako významným druhom dopravy ako sú autá alebo železnice. V najbližších rokoch je možné očakávať rýchlejší rozvoj mestských cyklotrás či turistických cyklochodníkov.

„Cyklodoprava má potenciál zlepšiť dopravnú situáciu v mestách, pomôcť pri rozvoji cestovného ruchu v regiónoch a prispieť k lepšiemu zdravotného stavu Slovákov,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. V súčasnosti prebiehajú medzirezortné rokovania o rozdelení eurofondov v nasledujúcom programovom období v rokoch 2014 – 2020, pričom zámerom dnes schváleným vládou SR je v nasledujúcich troch rokoch investovať do budovania a značenia nových cyklotrás sumu približne 50 miliónov eur. „Pripravili sme základný rámec, je však aj na jednotlivých samosprávach, ako kvalitné projekty pripravia a ako vážne budú brať otázku rozvoja cyklodopravy,“ dodal J. Počiatek.

Podpora cyklodopravy je jednou z priorít ministerstva dopravy, pretože ide o ekologický a zdravý spôsob dopravy, ktorý navyše nekomplikuje dopravnú situáciu v mestách a podporuje rozvoj cestovného ruchu. Na Slovensku bola pritom doteraz cyklistická doprava v úzadí. Kým u nás má maximálne 1,5-percentný podiel na celkovej doprave, v Česku je to šesť percent, v Nemecku 12, v Holandsku a v Dánsku až 30 percent.
Výhodou systematického postupu pri rozvoji cyklistickej dopravy je fakt, že vyššie územné celky, neziskové organizácie i občianski aktivisti budú mať čas vytipovať a pripraviť trasy, kde by mali cyklistické chodníky vzniknúť. Už dnes pritom existujú projekty na cyklochodníky v celkovej dĺžke viac ako 75 kilometrov, na ktoré je už vydané stavebné alebo územné rozhodnutie.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitterspäť

na začiatoktlačiť