Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

MDVRR SR organizuje medzinárodnú konferenciu pre samosprávy

14.05.2013

Dňa 23. mája 2013 sa v priestoroch Kongresového a vzdelávacieho centra Ústavu vzdelávania a služieb v Bratislave uskutoční prvá odborná konferencia pre samosprávy s medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre zástupcov orgánov štátnej správy a predstaviteľov samosprávy na vzájomnú výmenu skúseností z realizácie projektov v rámci Programu rozvoja bývania a na prezentáciu námetov na skvalitnenie a zvýšenie záujmu samospráv o výstavbu sociálnych nájomných bytov.
Účastníci konferencie budú oboznámení s pripravovanými legislatívnymi zmenami v oblasti podpory bytovej výstavby prostredníctvom dotácií v rámci Programu rozvoja bývania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Na konferencii budú zároveň predstavené aj zmeny v stavebnom zákone, energetická hospodárnosť, ako aj aktuálny stav príprav budúceho programového obdobia EÚ 2014-2020.
Konferencia vyvrcholí slávnostným vyhodnotením jubilejného 15. ročníka verejnej neanonymnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej cieľom je vyzdvihnúť kvalitné a ekonomické riešenia bytovej výstavby na Slovensku. O udelení  cien  spomedzi 41 súťažných návrhov rozhodla odborná porota pod vedením prof. Ing. Anton Puškára, PhD.
Kompletný program konferencie a informácie k registrácii nájdete na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=140092

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 17. mája 2013.


späť

na začiatoktlačiť