Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Poštové zásielky sú bezpečnejšie

20.05.2013

Bratislava (20. mája 2013) – Viac kamerových a poplachových systémov, nové trezory či špeciálne bezpečnostné tašky pre poštových doručovateľov. To sú len niektoré z opatrení, ktoré zaviedla do praxe Slovenská pošta na základe Stratégie poštovej bezpečnosti z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
„Pošta je aj dnes spoľahlivý spôsob doručenia oficiálnej komunikácie a balíkov. Naším cieľom je postarať sa, aby bolo poštové tajomstvo bezpečné za každých okolností,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. „Prijaté opatrenia majú nielen zvýšiť ochranu zásielok zákazníkov, ale aj zamestnancov a majetku Slovenskej pošty,“ dodal.
Cieľom opatrení vypracovaných ministerstvom je obmedziť trestné činy, ku ktorým môže v súvislosti s využívaním poštového systému dôjsť. Ide napríklad o lúpeže, ohrozenie zdravia zamestnancov a zákazníkov, krádeže peňažných hotovostí, vlámania sa do objektov pôšt, rôzne podvody, ale aj rastúca hrozba využitia poštovej siete na ilegálny obchod s drogami.
V rámci Programu realizácie Stratégie poštovej bezpečnosti na roky 2009 – 2012 sa preto zvýšil počet kamerových systémov v objektoch Slovenskej pošty zo 68 na 198. Vzrástol aj počet poplachových systémov, a to na 1 096 kusov. Nevyhovujúcu trezorovú techniku nahradili trezory spĺňajúce technické a bezpečnostné požiadavky, ktoré sú využívané ako hlavná pokladnica na každej pošte. Pracoviská Slovenskej pošty, ktorej 100 percent akcií vlastní štát v zastúpení MDVRR, manipulujúce s peňažnými hotovosťami sú navyše zabezpečené trezorovými pokladňami s časovou zámkou. Zároveň sú doručovatelia postupne vybavovaní bezpečnostnými taškami so zafarbovacím modulom.
Novú stratégiu poštovej bezpečnosti predloží ministerstvo vláde SR v decembri 2013.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


 


späť

na začiatoktlačiť