Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

MDVRR ocenilo najlepšie riešenia bytovej výstavby na Slovensku.

24.05.2013

Bratislava (24. mája 2013) – Najlepšie cenovo dostupné riešenia výstavby bytových domov včera ocenilo  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ocenených v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie bolo celkovo 17 stavieb. Slávnostné odovzdávanie cien bolo spojené s medzinárodnou odbornou konferenciou pre samosprávy. 

„Som veľmi rád, že už 15 rokov môžeme oceňovať tie najlepšie nápady, ako riešiť cenovo dostupné bývanie pre našich občanov,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa. Cieľom súťaže je podporovať a propagovať všetky progresívne a cenovo dostupné riešenia bytovej výstavby na Slovensku.
Do 15. ročníka súťaže sa prihlásilo celkom 41 súťažných návrhov. Ceny boli udelené v troch kategóriách a bolo ocenených 17 stavieb (viď nižšie). V kategórií bytové domy s úsporným riešením je víťazom mesto Vysoké Tatry s bytovým domom Zdravie II. Medzi samosprávami, ktoré riešili formy bývania odlišného štandardu, sa najlepšie umiestila obec Malá Domaša a najlepšiu obnovu bytového domu pripravila obec Jalšové.

Ministerstvo pripravilo pre mestá a obce aj historicky 1. medzinárodnú odbornú konferenciu pre samosprávy. Hlavnými témami boli: nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, zákon o dotáciách na rozvoj bývania, príprava nového znenia stavebného zákona a diskusia o energetickej hospodárnosti budov. Tieto oblasti totiž výrazne ovplyvňujú bytovú výstavbu. „Touto konferenciou sme pre samosprávy vytvorili priestor, aby si navzájom vymieňali svoje skúsenosti v oblasti výstavby nájomného bývania,“ dodal M. Kóňa. Konferencia má prispieť k tomu, aby zúčastnené samosprávy vedeli efektívnejšie riešiť problémy spojené s nájomným bývaním. 

Víťazná stavba v kategórii bytové domy s úsporným riešením bytov: Vysoké Tatry, Bytový dom Zdravie II v Hornom Smokovci


CENY UDELENÉ ODBORNOU POROTOU:
Kategória a) bytové domy s úsporným riešením bytov
1. miesto Vysoké Tatry, Bytový dom Zdravie II v Hornom Smokovci
2. miesto Ždaňa, Bytový súbor
3. miesto Bernolákovo, Bytový dom
Bošany, Bytový dom
Krásna Ves, Bytový dom
Čestné uznanie v tejto kategórii bolo udelené stavbám:
• Bobrov, Bytový dom
• Valča, Bytový dom
• Prenčov, Bytový dom
• Bertotovce, Bytový dom + MŠ

Kategória c) formy bývania odlišného štandardu
2. miesto Malá Domaša, Bytový dom
V tejto kategórii boli udelené aj 2 mimoriadne vecné ceny stavbám:
• Bytovému domu - Tachty
• Bytovým domom – I. etapa, Krajná Bystrá

Kategória d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty
1. miesto Jalšové, Bytový dom– nadstavba a prestavba
2. miesto Zákopčie, Bytový dom – prestavba školskej budovy
3. miesto Bardejov, Obnova bytov v bytovom dome
Čestné uznanie bolo udelené stavbám:
• Čierne, Bytový dom– nadstavba MŠ
• Žemberovce, Bytový dom– prestavba a nadstavba

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter

 


späť

na začiatoktlačiť