Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Študijná návšteva delegácie z Macedónska v rámci programu CETIR “Technické predpisy motorových vozidiel”

23.05.2013

V dňoch 20. – 23. mája 2013 navštívila Slovenskú republiku trojčlenná delegácia zástupcov Ministerstva hospodárstva Macedónskej republiky v rámci programu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre odovzdávanie slovenských skúseností z integrácie a reforiem – CETIR.

Macedónsko, ako kandidátska krajina na vstup do EÚ, požiadalo Slovensko o technickú pomoc zameranú na transpozíciu a praktickú implementáciu európskych smerníc v oblasti technických predpisov pre motorové vozidlá. Macedónski experti sa na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky stretli so slovenskými rezortnými kolegami, aby zdieľali informácie o európskej legislatíve upravujúcej oblasť motorových vozidiel a diskutovali o pripravovaných legislatívnych zmenách.

Zástupcovia Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií v úvode predstavili organizačnú štruktúra svojho ministerstva a členenie správnych orgánov, ďalej sa venovali pôsobnosti technických služieb, systému homologizácie vozidiel podľa dohôd Európskej hospodárskej komisie OSN, typovému schvaľovaniu EÚ (2007/46/ES, 2002/24/ES, 2003/37/ES), systému technických  a emisných kontrol podľa smerníc EÚ, cestným technickým kontrolám podľa smernice EÚ (2000/30), hmotnosti a rozmery v doprave (96/53).  jednotný systém kontroly a postihov, preprava nebezpečného nákladu, kontrola originality, dovoz v vozidiel (1999/37) a poplatky pre recyklačný fond.
Po májovej študijnej návšteve z Macedónska prídu na Slovensko ďalšie delegácie, ktoré sa budú venovať problematike ochrany spotrebiteľov a zdravia, voľného pohybu tovaru a oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci.


späť

na začiatoktlačiť