Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Mestá a obce dostali možnosť spolupracovať pri plánovaní eurofondov v doprave v rokoch 2014 - 2020

28.05.2013

Bratislava (30. mája 2013) – Mestá, obce aj vyššie územné celky budú mať možnosť spolupodieľať sa na formovaní nového operačného programu v doprave. Takúto ponuku dostali od štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvaja Františka Palka na dnešnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska.

V zmysle princípu partnerstva a dialógu sme dali predstaviteľom ZMOS, VÚC a vybraných miest príležitosť zúčastňovať sa a hlasovať v Pracovnej skupine pre programovanie v sektore dopravy v programovom období 2014 – 2020,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

Počas svojho vystúpenia F. Palko informoval prítomných starostov a primátorov aj o rozdelení mimoriadnej dotácie na opravu ciest, o ktorej rozhodla vláda. S prítomnými prediskutoval aj systém podpory cestovného ruchu, kedy sa štát rozhodol podporiť destinačný manažment cestovného ruchu prostredníctvom oblastných organizácií cestovného ruchu. Tie štát v tomto roku podporí sumou 3,4 milióna eur.

Predstaviteľom ZMOS-u bol prezentovaný aj zámer ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zriadiť pracovnú skupinu pre prípravu koncepcie štátnej politiky mestského rozvoja, zloženú z relevantných odborníkov a zástupcov samosprávneho a neziskového sektora. „Jej cieľom bude zlepšiť kvalitu prípravy koncepčných materiálov a metodických usmernení v oblasti mestského rozvoja,“ dodal F. Palko.

 

 

 

Martin Kóňa

Hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť