Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Začína projekt zatepľovania z eurofondov

04.06.2013

Bratislava (4. júna 2013) – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) začína prijímať žiadosti o úvery na zatepľovanie bytových domov po celom Slovenku, ktoré budú financované z eurofondov.  V projekte JESSICA je na  tento účel do konca roku vyčlenených 11,5 milióna eur.

„Zatepľovanie bytových domov bude vôbec po prvý krát financované z eurofondov, čo môžeme smelo označiť za historický úspech,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. „Už teraz pracujeme na tom, aby projekt pokračoval aj v budúcom programovom období, a to ešte s väčším objemom prostriedkov,“ dodal F. Palko.
V projekte JESSICA je vyčlenených na zatepľovanie v roku 2013 celkovo 11,5 milióna eur, ktoré sú prerozdelené medzi jednotlivé samosprávne kraje. ŠFRB prijíma žiadosti o úver na zatepľovanie od 3. júna tohto roku do 31. decembra 2013. Bezúročné úvery sa poskytujú vo výške 80 percent z obstarávacej ceny, ich lehota splatnosti je 15 rokov. Žiadosti môžu podávať vlastníci bytov zastúpení správcom a spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mestských úradov.

Projekt JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) vznikol ako iniciatíva Európskej komisie v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Rozvojovou bankou Rady Európy. Riadiacim orgánom v tomto projekte je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. ŠFRB prijíma finančné prostriedky a je zodpovedný za ich poskytnutie žiadateľom na zlepšenie energetickej efektívnosti.

 

Tabuľka: Rozdelenie finančných prostriedkov z projektu JESSICA podľa krajov

Kraj

Vyčlenené finančné prostriedky (Eur)

Bratislavský

3 529 412

Trnavský

768 000

Trenčiansky

928 00

Nitriansky

1 168 000

Žilinský

1 168 000

Banskobystrický

1 088 000

Prešovský

1 600 000

Košický

1 280 000

SPOLU

11 529 412

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


 


späť

na začiatoktlačiť