Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výsledky výberového konania členov Dozornej rady LPS SR

04.06.2013

Dňa 28. mája 2013 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkcie 2 členov Dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „DR LPS SR“). Kritériá na obsadenie funkcie členov  DR LPS SR splnili a do funkcie členov budú dňa 10. júna 2013 ustanovení prof. Ing. František Adamčík, CSc. a Ing. Ivan Trhlík


späť

na začiatoktlačiť