Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko je za spoločný boj proti počítačovým pirátom

07.06.2013

Luxemburg (7. júna 2013) – Počet počítačových útokov vo svete pravidelne rastie. Európska únia by preto mala koordinovať svoje kroky v oblasti zvyšovania počítačovej bezpečnosti. Zhodol sa na tom štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s ostatnými účastníkmi Rady EÚ zameranej na dopravu, telekomunikácie a energetiku.

„Z pohľadu bezpečnosti patria medzi najohrozenejšie sektory predovšetkým bankovníctvo, burzy cenných papierov, energetické zariadenia, doprava, zdravotníctvo, internetové služby a služby poskytované inštitúciami verejnej správy,“ povedal po rokovaní v Luxemburgu štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Aby sa odvrátili tieto hrozby, mala by Európska únia zaviesť minimálnu úroveň bezpečnosti sietí a informácií v členských štátoch a tým zvýšiť svoju schopnosť reagovať na incidenty. „Zároveň je nutné zlepšiť spoluprácu v oblasti bezpečnosti sietí a informácií na úrovni EÚ v záujme efektívneho boja proti cezhraničným počítačovým incidentom a hrozbám,“ dodal F. Palko.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroes zároveň zdôraznila, že vytváranie jednotného digitálneho trhu výrazne zaostáva za ostatnými oblasťami. V súčasnosti v EÚ existuje 27 a v blízkej budúcnosti, po vstupe Chorvátska do EÚ, bude 28 fragmentovaných trhov. V diskusii k problematike digitálnej agendy F. Palko zdôraznil kľúčovú úlohu harmonizácie frekvenčného spektra a jeho ďalšieho uvoľnenia na globálnej úrovni, ktoré je dôležité z hľadiska rozvoja nových služieb a ekonomického rastu. Rovnako sa diskutovalo aj o riešeniach, ktoré podporia budovanie nových telekomunikačných sietí.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť