Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Monitorovací výbor OPD bude rokovať v Žiline

12.06.2013

Bratislava (12. júna 2013) – Zástupcovia Európskej komisie spolu s ďalšími členmi Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (MV OPD) budú zajtra kontrolovať projekty a stavby v Žilinskom kraji. Absolvujú napríklad obhliadku budúceho tunela Višňové. Dvojdňové zasadnutie je jedným z pravidelných nástrojov, prostredníctvom ktorých si Európska komisia (EK) overuje stav čerpania eurofondov na dopravné projekty.

„Do Žilinského kraja smeruje veľká časť pomoci z fondov EÚ. Len v aktuálnom programovom období získa z Kohézneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja viac ako 1,4 miliardy eur, čo je pre tento severoslovenský región unikátna šanca na naštartovanie hospodárskeho rastu a prosperity,“ uviedol pred zasadnutím predseda monitorovacieho výboru a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Medzi najväčšie dopravné investície v Žilinskom kraji patria pripravované stavby D3 Svrčinovec − Skalité, D1 Lietavská Lúčka − Dubná Skala (tunel Višňové),  modernizovaná trať Žilina − Krásno nad Kysucou, zriaďovacia stanica Žilina Teplička, D3 Hričovské Podhradie − Žilina Strážov, či v súčasnosti realizovaný projekt D1 Dubná Skala − Turany.

MV OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Na zasadnutiach monitorovacieho výboru sa zúčastňujú tiež zástupcovia EK, Európskej investičnej banky a experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions - konzultanti EK v poradnej funkcii) a zástupcovia Orgánu auditu. 
Na 11. riadnom zasadnutí MV OPD budú prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR a ZSSK informovať o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD zhodnotia celkovú dynamiku implementácie OPD a  predstavitelia EK budú informovať o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur). 

Implementácia projektov v OPD sa od posledného Monitorovacieho výboru OPD, ktorý sa uskutočnil v novembri minulého roku, významne zlepšila.  Zazmluvnenie financií vzrástlo o 10 percent a v súčasnosti je zakontrahovaných 65 % prostriedkov v OPD. Celková zazmluvnená suma je 2,46 miliardy eur. Podľa plánu ministerstva dopravy by mal byť OPD do konca roka zazmluvnený na 100 percent. Od novembrového monitorovacieho výboru bolo z OPD vyčerpaných viac ako 220 miliónov eur (na úrovni Platobnej jednotky), čo predstavuje zvýšenie takmer o osem percent.
Oblasť monitorovania a hodnotenia patrí do okruhu oprávnených aktivít financovaných z prostriedkov technickej pomoci, na ktorú je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá pomoc vo výške 85 percent nákladov.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


 


späť

na začiatoktlačiť