Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Brusel nám schválil peniaze na diaľnicu Fričovce − Svinia

13.06.2013

Žilina (13. jún 2013) – Európska únia preplatí Slovensku 85 percent z oprávnených nákladov na výstavbu diaľničného úseku D1 Fričovce − Svinia s celkovou hodnotou 99  miliónov eur. Ide už o druhý veľký projekt, ktorý nám v priebehu dvoch mesiacov schválila Európska komisia (EK).

Súhlasné stanovisko znamená, že Európska únia Slovensku preplatí 84,8 miliónov eur z celkových oprávnených nákladov projektu, zvyšok je hradený zo štátneho rozpočtu. Projekt, ktorý je súčasťou Operačného programu Doprava (OPD), bude stavebne ukončený na jar v roku 2015.

„V apríli sa nám podarilo získať Rozhodnutie Komisie na železničný projekt Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce v sume 230 miliónov eur. Dnes mám v rukách čerstvé Rozhodnutie o schválení diaľničného projektu D1 Fričovce – Svinia za 99 miliónov eur. Je veľmi reálne, že v priebehu pár týždňov nám Brusel schváli aj projekt D1 Jánovce – Jablonov v čiastke 183 mil. eur,“ uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek počas Monitorovacieho výboru OPD v Žiline. „Chcel by som sa poďakovať zástupcom EK a JASPERS za spoluprácu pri schvaľovaní veľkých projektov. Schválenie troch veľkých projektov v priebehu polroka v porovnaní so šiestimi projektmi schválenými za minulých šesť rokov je samo o sebe najlepším dôkazom vynikajúcej spolupráce a akcelerácie prác všetkých zúčastnených strán,“ dodal minister.

Diaľničný úsek D1 Fričovce − Svinia je súčasťou diaľničného ťahu D1 v smere Bratislava – Košice. Dĺžka úseku je 11,217 km a výstavba je realizovaná v plnom profile. Keďže ide o projekt, ktorého hodnota je viac ako 50 miliónov eur, ide z hľadiska Európskej únie o veľký projekt. Vybudovaním diaľnice sa zlepší a zrýchli prístup do regiónu Prešova, dôjde k výraznému zlepšeniu dopravných podmienok a uvoľnia sa existujúce cesty pre regionálnu a vnútroregionálnu dopravu.

 


späť

na začiatoktlačiť