Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

MDVRR SR vyhlasuje novinársku súťaž Slovensko – pohostinné srdce Európy

26.06.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) vyhlasuje novinársku súťaž Slovensko – pohostinné srdce Európy,  ktorej cieľom je podpora tvorby a uverejňovania  kvalitných  publicistických príspevkov zameraných na podporu domáceho cestovného ruchu a na jeho propagáciu.

Organizačným a odborným garantom je sekcia cestovného ruchu MDVRR SR a Klub FIJET SSN (Medzinárodná organizácia novinárov píšucich o cestovnom ruchu).

Súťaž je určená pre autorské príspevky profesionálnych novinárov a riadi sa štatútom, ktorý je uverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby s regionálneho rozvoja SR a Slovenského syndikátu novinárov. Prvý ročník súťaže sa začína 1. júla 2013 a ukončený bude 31. decembra 2013. Naším zámerom je  založiť tradíciu cyklickej súťaže, ktorej víťazné príspevky budú môcť byť využité v informačných  a propagačných materiáloch.

Súťažné príspevky bude hodnotiť päťčlenná odborná komisia. Najlepšie práce v každej kategórii budú ocenené Cenou ministra dopravy, výstavby s regionálneho rozvoja SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční každoročne v rámci sprievodného programu medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.

Viac o súťaži nájdete TU

 


späť

na začiatoktlačiť