Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Štátny fond rozvoja bývania výrazne ušetrí na poplatkoch za vedenie účtov

01.07.2013

Bratislava (1. júla 2013) – Oddnes bude vedenie úverových účtov klientov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) lacnejšie. Fond bude po novom otvárať účty svojim klientom len v štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Ušetrí tak až 500-tisíc eur ročne, ktoré môže použiť na navýšenie prostriedkov na poskytovanie úverov. Napríklad aj na úvery na zateplenie bytových domov alebo na kúpu bytu pre mladé rodiny.
„Zefektívnením fungovania fondu sme získali dodatočné prostriedky na úvery vo výške 500-tisíc eur ročne, čo je v čase krízy naozaj jedinečným úspechom,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Doteraz fond otváral svojim klientom účty v komerčných bankách a všetky poplatky za vedenie účtov znášal samotný ŠFRB. „Náklady na vedenie úverových účtov s pribúdajúcim počtom klientov vzrástli na neúnosnú sumu, ktorá sa rovnala bežným prevádzkovým nákladom fondu,“ dodal F. Palko.

Od 1. júla bude ŠFRB otvárať nové účty klientom len v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, v ktorej má 100-percentný podiel štát. Od začiatku budúceho roka tam presunie aj všetky existujúce účty svojich klientov z komerčných bánk. „Celkové náklady na vedenie účtov by mali klesnúť až o 30 percent,“ prízvukuje F. Palko. Rada ŠFRB pod jeho vedením poverila riaditeľku ŠFRB Danu Pištovú hľadať efektívnejšie spôsoby vedenia účtov klientov na zasadnutí v októbri minulého roku.

Po novom budú navyše klienti fondu dostávať zo štátnej banky aj ročné výpisy o splácaní úveru, hoci z komerčných bánk žiadne pravidelné informácie o splácaní nedostávali. Získať ich mohli iba na vyžiadanie a za poplatok. „Zmena banky tak môže nielen rozšíriť rady klientov fondu, ale zlepší kvalitu služieb aj pre všetkých existujúcich klientov,“ povedal F. Palko.
Klienti ŠFRB dostanú do konca roka list so všetkými potrebnými informáciami spojenými s prechodom ich účtov, vrátane nového čísla splátkového účtu. Nové číslo by malo byť totožné s pôvodným, pričom sa zmení len kód banky. ŠFRB pripravuje aj jednoduchú internetovú aplikáciu, ktorá  klientom  po zadaní rodného čísla respektíve čísla IČO uvedie číslo splátkového  účtu. „Aj týmto moderným spôsobom chceme zabezpečiť, aby pri prechode účtov nevznikali žiadne problémy,“ dodal F. Palko. 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk
Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť