Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Bratislavčania dostanú 80 nových trolejbusov, zaplatí ich EÚ

25.07.2013

Bratislava (25. júla 2013) – Cestovanie mestskou hromadnou dopravou v Bratislave bude na vyššej úrovni. Vďaka eurofondom v Operačnom programe Doprava pribudne v hlavnom meste 80 moderných nízkopodlažných trolejbusov. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Obnovy vozidlového parku trolejbusov v Bratislave v hodnote takmer 40 miliónov eur. Do roku 2015 pribudne tiež 30 nových električiek a 15 moderných vlakov pre prímestskú dopravu.

„Ako ukázala nezávislá štúdia realizovateľnosti, projekt železničnej stanice Filiálka pripravovaný mojím predchodcom by nám Európska únia nikdy nepreplatila a peniaze pre Slovensko by prepadli. Vynaložili sme nesmierne úsilie na prípravu menších, no zato efektívnych, projektov pre Bratislavu a Košice s cieľom zlepšiť kvalitu verejnej dopravy, a tým aj kvalitu života obyvateľov týchto dvoch najväčších slovenských miest. Som veľmi rád, že Bratislavčania sa aj vďaka eurofondom konečne dočkajú moderných trolejbusov a mestská hromadná doprava v hlavnom meste sa postupne dostane na úroveň ostatných európskych metropol,“ uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Projekt nákupu trolejbusov je tzv. malým projektom (do 50 mil. eur), takže nepodlieha schvaľovaciemu procesu Európskou komisiou. Ministerstvo dopravy naň získalo odporučenie od technických expertov z JASPERS. Prijímateľom pomoci z prioritnej osi 4 (Kohézny fond) je Dopravný podnik Bratislava.
Podpísaním zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku sa zvýšilo zazmluvnenie prioritnej osi  4 v Operačnom programe Doprava o 7,91 % (na 43,5 %). Celková kontrahácia OPD sa zvýšila o 1,04 % a v súčasnosti je  70,97 percenta.

O projekte:
V rámci projektu Obnova vozidlového parku trolejbusov Bratislava bude postupne v rokoch 2014 a 2015 dodaných 50 kusov  kĺbových trolejbusov, 15 kusov sólo trolejbusov a 15 kusov sólo trolejbusov, ktoré môžu okrem elektriny jazdiť aj na dieselový pohon. Trolejbusy s nízkou energetickou spotrebou budú nízkopodlažné, čím sa uľahčí preprava zdravotne postihnutých ľudí, starších osôb či mamičiek s kočíkmi.
Výška nenávratného finančného príspevku je 39 539 000 eur, z toho 85 % je hradených z Kohézneho fondu Európskej únie a 15 % zo štátneho rozpočtu. Vlastné zdroje prijímateľa pomoci predstavujú 2 081 000 eur. 

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť