Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Podporujeme desaťtisíce bytov a tisícom ľudí dáme prácu

20.08.2013

Bratislava (20. augusta 2013) – Aj napriek kríze zažíva podpora bývaniu po rokoch poklesu a stagnácie konečne rast. Do konca tohto roka podporí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR  bezmála 28-tisíc bytov a investície do rozvoja bývania podporia takmer 9-tisíc pracovných miest.

„Hoci počas krízy badať šetrenie takmer na každom rohu, nám sa podarilo zvýšiť tohtoročný objem prostriedkov na oblasť bývania na 274,5 milióna eur. V čase, keď je cenné každé jedno pracovné miesto, podporíme v prepočte takmer 5 900 miest v stavebníctve a ďalších 2 800 v priemysle,“ zdôraznil štátny tajomník MDVRR František Palko.
Najviac prostriedkov, až 60 percent, poskytne Štátny fond rozvoja bývania zameraný na poskytovanie výhodných dlhodobých úverov. Len v tomto roku poskytne fond úvery na 27 817 bytových jednotiek, pričom peniaze slúžia predovšetkým na obnovenie a zateplenie bytových domov. V porovnaní s rokom 2012 bude podporených o 5 100 bytov viac, čo predstavuje medziročný nárast 22,5 percenta. „Komplexná obnova budov dokáže znížiť účty za energie o 50 až 70 percent, pričom zároveň pretvára obraz sídlisk po celom Slovensku,“  pripomenul F. Palko.

Štátny tajomník zdôraznil, že zlepšenie podpory bývania je výsledkom systematickej práce odborníkov z rezortu.  „Po prvýkrát v histórii sme vybojovali eurofondy aj na poskytovanie úverov na zlepšenie energetickej efektívnosti budov v mestských oblastiach. Hoci ŠFRB prijíma žiadosti o tieto úvery len druhý mesiac, už teraz pokrývajú viac ako 50 percent celkovej sumy vyčlenenej na tento účel,“ povedal F. Palko.  A dodal, že kým v tomto roku je zo štrukturálnych fondov k dispozícii 11,5 milióna eur, v budúcom programovom období (2014 – 2020) by to mohlo byť až desaťnásobne viac.
Od 1. januára 2014 zároveň ŠFRB presunie všetky účty svojich klientov z komerčných bánk do štátnej Slovenskej záručnej rozvojovej banky, čím ušetrí dodatočných 500-tisíc eur ročne a tieto prostriedky bude môcť použiť na zvýšenie prostriedkov na úvery. „Z hľadiska bytovej politiky je ŠFRB unikátnym nástrojom, ktorý zároveň ako jedna z mála štátnych inštitúcií vytvára ročný prebytok na úrovni takmer 100 miliónov eur,“ podotkol štátny tajomník.

Podpora rozvoja bývania v číslach (mil. eur)

 

 

 

2010

2011

2012

2013

celkový rozpočet

258,36

246,92

248,87

274,51

z toho ŠFRB

139,02

142,57

145,89

164,96

 

Štruktúra podpory 2013 (%)

ŠFRB

60,1

Dotácie na rozvoj bývania

9,1

Štátna prémia k stavebnému sporeniu

14,6

Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

11,3

Náhradné nájomné byty

4,9

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť