Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Efektívnosť nesmie byť na úkor bezpečnosti a suverenity

16.09.2013

Vilnius (16. september 2013) - Budúcnosť a fungovanie Jednotného európskeho vzdušného priestoru (Single European Sky - SES) boli hlavnou témou dnešného rokovania neformálnej Rady ministrov dopravy v litovskej metropole Vilnius. Záujmy Slovenska zastupoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

„Súčasný systém poskytovania leteckých navigačných služieb v Európe je dostatočne vybudovaný a poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti,“ povedal F. Palko. A dodal, že Slovenská republika má záujem na zefektívnení poskytovania leteckých navigačných služieb v európskom vzdušnom priestore.
Slovensko sa však nestotožňuje so zámerom Európskej komisie, ktorá chce v rámci zlepšenia efektívnosti pri uplatňovaní Jednotného európskeho vzdušného priestoru  oddeliť podporné služby od letových prevádzkových služieb. „Realizácia takéhoto opatrenia by mohla narušiť stabilitu systému riadenia letovej prevádzky v Európe s následnými negatívnymi dôsledkami na bezpečnosť,“ uviedol František Palko. Podľa neho by to v skutočnosti znamenalo postupné zlučovanie jednotlivých národných poskytovateľov. „To je rizikové obzvlášť pre menšie štáty Európskej únie, vrátane Slovenska. No s týmto návrhom nesúhlasia ani mnohé veľké štáty, pretože žiadny z nich sa dobrovoľne nechce vzdať suverenity nad svojím vzdušným priestorom,“ zdôraznil štátny tajomník.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421 918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk
Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť