Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Bratislavčania dostanú 30 nových električiek, zaplatí ich EÚ

20.09.2013

Bratislava (20. septembra 2013) – Nákup tridsiatich moderných nízkopodlažných električiek pre Bratislavu už má zabezpečené financovanie cez eurofondy. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Obnovy vozidlového parku električiek v hodnote viac ako 72 miliónov eur. Do roku 2015 pribudne z Operačného programu Doprava tiež 80 nových trolejbusov a 15 moderných vlakov pre prímestskú dopravu v regióne Bratislavy.

„Vynaložili sme nesmierne úsilie na prípravu menších, no zato efektívnych projektov pre Bratislavu a Košice s cieľom zlepšiť kvalitu verejnej dopravy, a tým aj kvalitu života obyvateľov týchto dvoch najväčších slovenských miest. Som veľmi rád, že Bratislavčania sa aj vďaka eurofondom konečne dočkajú moderných električiek, ktoré budú uspôsobené na prevádzku v podmienkach hlavného mesta,“ uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.
Projekt nákupu električiek je tzv. veľkým projektom (nad 50 mil. eur) a bude ho ešte schvaľovať Európska komisia. Ministerstvo dopravy naň získalo odporučenie od technických expertov z JASPERS. Prijímateľom pomoci z prioritnej osi 4 (Kohézny fond) je Dopravný podnik Bratislava.
 Podpísaním zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku sa zvýšilo zazmluvnenie prioritnej osi  4 v Operačnom programe Doprava o 14,45 % (na 58,18 %). Celková kontrahácia OPD sa zvýšila o 1,90 % a v súčasnosti je  79,29 percenta.

 O projekte:
V rámci projektu Obnova vozidlového parku električiek Bratislava bude postupne v rokoch 2014 a 2015 dodaných 15 kusov obojsmerných a 15 kusov jednosmerných nízkopodlažných električiek. Súčasťou kontraktu je aj poskytovanie údržby (záručného a pozáručného serviu s opráv). Nové električky uľahčia prepravu zdravotne postihnutých ľudí, starších osôb či mamičiek s kočíkmi.
Výška nenávratného finančného príspevku je 72 247 500 eur, z toho 85 % je hradených z Kohézneho fondu Európskej únie a 15 % zo štátneho rozpočtu.  

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t. č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk
Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť