Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Kamióny prestanú ničiť slovenské cesty

26.09.2013

Bratislava (26. septembra 2013) – Tranzitná kamiónová doprava prestane komplikovať život ľudom žijúcim pri cestách. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, preto pripravilo súbor opatrení, ktorý reaguje na sťažnosti ľudí žijúcich v blízkostí ciest. Týmito riešeniami sa bude na svojom dnešnom zasadnutí zaoberať vláda. Od nového roka sa tak rozšíri spoplatnená sieť ciest prvej triedy, zvýši sa počet úsekov ciest druhej triedy, kam bude mať tranzitná nákladná doprava vjazd zakázaný a na cestách tretej triedy sa zavedie plošný zákaz pre nákladnú dopravu nad 12 t, okrem dopravnej obsluhy. Súčasťou schváleného balíčka je aj autodopravcami navrhovaný systém zliav pri najazdení určitého počtu kilometrov, alebo zmena sadzieb mýta v prospech najekologickejších vozidiel.

„Som rád, že sa nám dohodou všetkých zúčastnených strán podarilo vyriešiť problém, ktorý dlhé roky ľudom znepríjemňoval život a ničil ich majetok,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.
Od nového roka sa rozšíri sieť spoplatnených ciest I. triedy o 225 kilometrov. Ide o cesty na strednom, severnom a východnom Slovensku (viď mapa), ktoré časť autodopravcov používala na obchádzanie spoplatnených mýtnych úsekov. Cieľom tohto kroku je nasmerovať tranzitnú nákladnú dopravu na cesty, ktoré sú na to určené.
Rovnako sa zavádza aj plošný zákaz prejazdu kamiónov po cestách tretej triedy okrem dopravnej obsluhy. Spolu s osadením zákazových značiek na 140 križovatkách na cestách druhej triedy tak ide o opatrenie, ktoré vyženie kamióny z najviac preťažených ciest nižších kategórií, ktoré na to neboli technicky a konštrukčne prispôsobené. Na tomto rozsahu sa dohodli vyššie územné celky so zástupcami autodopravcov.
Ďalším opatrením, ktoré má v budúcnosti zlepšiť dopravnú situáciu, je monitoring všetkých ciest II. a III. triedy. Zavedením mýta s nulovou sadzbou na cestách II. a III. triedy štát získa detailný prehľad o tom, kadiaľ kamióny jazdia, kto v danom území vykonáva dopravnú obsluhu alebo iba obchádza mýtny systém. Pre nepoctivých kamionistov sme pristúpili aj k podstatnému zvýšeniu pokút za porušovanie pravidiel v oblasti mýta ako aj v oblasti porušovania zákazov vjazdu. Rovnako sa v týchto oblastiach zavádza objektívna zodpovednosť za porušovanie právnych predpisov a dopravných značiek.

Veľkou zmenou prešli aj mýtne sadzby. Od nového roka začne štát novým nastavením  sadzieb viac podporovať najekologickejšie kamióny. Na diaľniciach a rýchlostných cestách  klesnú sadzby pre tieto vozidlá o štyri percentá a na cestách I. triedy o dve percentá.  Naopak,  tí,  ktorí majú  starší a menej ekologický vozový park, si priplatia. Zvyšuje sa aj mýto za cestách I. triedy, ktoré sú paralelné s diaľnicami a rýchlostnými cestami. Cieľom je, aby autodopravcovia preferovali diaľničnú sieť a nesnažili sa ju obchádzať po cestách I. triedy vedúcich aj cez intravilány miest a obcí.
Dopravcom sme vyhoveli aj v zavedení zľavy pri určitom počte najazdených kilometrov. Množstevné zľavy budú mať výhodnejšie nastavané podmienky pre nákladné vozidlá s nosnosťou od 3,5 do 12 ton, pretože spôsobujú menšie opotrebenie ciest.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421 918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť