Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Kompenzácia cestujúcim by mala patriť aj za kratšie meškanie lietadiel

10.10.2013

Luxemburg (10. októbra 2013) – Lepšie zabezpečenie práv cestujúcich v leteckej doprave je jednou z tém, ktorej sa dnes v Luxemburgu venuje Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Slovensko, okrem iného, presadzuje aby sa kompenzácie cestujúcim vyplácali aj pri kratšom meškaní lietadiel ako je to bežné dnes. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupuje štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

V súčasnosti letecké spoločnosti často neposkytujú cestujúcim práva, na ktoré majú nárok v prípadoch odmietnutia nástupu do lietadla, veľkého meškania, zrušenia letov alebo nesprávneho zaobchádzania s batožinou.
„Stanovenie konkrétneho pomeru vzdialenosti cesty, dĺžky meškania a sumy náhrady tak, aby bol vytvorený spravodlivý, primeraný a vynútiteľný systém kompenzácií síce nie je jednoduché, ale veľmi intenzívne na tom pracujeme,“ povedal po rokovaní F. Palko.

Preto Slovensko považuje súčasné určené prahové doby, po uplynutí ktorých má cestujúci právo na náhradu, za neprimerane dlhé a navrhuje ich skrátiť. „Slovensko sa neprikláňa k možnosti prepojenia sumy kompenzácie a ceny letenky, pretože cena tej istej letenky sa v závislosti od času kedy je zakúpená, mení,“ uviedol štátny tajomník.
Ako povedal F. Palko, Slovenská republika zároveň oceňuje návrh Komisie o zodpovednosti leteckého dopravcu. Ten stanovuje minimálne práva cestujúceho, ktorý zmeškal prípojný let v dôsledku meškania alebo zmeny letového poriadku predchádzajúceho letu. Návrh má zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia dodržiavali vysokú úroveň ochrany cestujúcich a pritom zohľadnili finančné dôsledky pre odvetvie leteckej dopravy. Výsledkom má byť liberalizovaný trh pre všetkých leteckých  dopravcov.

 

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421 918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť