Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

V. Stromček: Dunaj má veľký rozvojový potenciál

11.10.2013

Bratislava (11. októbra 2013) – O exportnom potenciáli Dunaja a možnostiach rozvoja prístavných miest na tejto rieke dnes diskutujú odborníci na medzinárodnej konferencii Dunajská os. Ide o vôbec prvé takéto stretnutie na medzinárodnej úrovni, ktoré pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR otvoril štátny tajomník Viktor Stromček.

„Štúdia Dunajská os hodnotí komplexne strategický rozvojový potenciál prístavných miest Bratislava, Komárno a  Štúrovo v Dunajskom regióne a súčasne porovnáva konkurencieschopnosť prístavných miest v strednej Európe s inými vnútrozemskými a námornými prístavmi svetových kontinentov,“ povedal V. Stromček. Zdôraznil, že v súčasnosti rastie význam vody ako suroviny, ktorá môže povzbudiť hospodársku spoluprácu i regionálny rozvoj. „Voda je nenahraditeľný a obnoviteľný energetický zdroj a predstavuje významný potenciál pre rozvoj vodných tokov, riek a morí,“ dodal štátny tajomník.
Dunajská os je pritom podľa V. Stromčeka vhodným príkladom na pokračovanie a prehlbovanie partnerskej spolupráce v rámci programov OECD. Jasne poukazuje na rozdiely medzi Dunajským regiónom a regiónmi v povodí riek Mohan, Rýn, Seina, ale aj vnútrozemskými tokmi v Ázii a Amerike.
Štúdia z rúk expertov OECD vznikla na základe partnerskej spolupráce s hlavným mestom Bratislava, s mestami Komárno a Štúrovo a  tiež spolupráce s významnými podnikateľskými a hospodárskymi subjektmi. Poukazuje na ich exportný potenciál na kontinenty sveta prostredníctvom prístavov, logistických centier multimodálnej dopravy  s ekonomicky a ekologicky najefektívnejšou vodnou dopravou.

Správa OECD so svojimi odporúčaniami a závermi  je pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky významným rozvojovým dokumentom k Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR na obdobie do roku 2020 s výhľadom do roku 2030. Rovnako poslúži ako podklad pri rokovaniach o možnosti financovania rozvoja Dunajskej stratégie z európskych fondov, ale aj pri ďalších rokovaniach na zabezpečenie finančného krytia z iných zdrojov.
V súvislosti s projektom Dunajská os už rezort dopravy v rámci podpory štátnej politiky regionálneho rozvoja zorganizoval dve významné stretnutia. Koncom minulého roka boli na Slovensku zástupcovia OECD spolu s expertmi z prístavov Rouen a Amsterdam. Počas trojdňových rokovaní sa vtedy zahraniční návštevníci stretli so zástupcami najvýznamnejších subjektov zainteresovaných na rozvoji dunajskej vodnej dopravy.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť