Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy zabezpečilo peniaze na štyri cestné projekty

15.10.2013

Bratislava (15. októbra 2013) – Ďalšie štyri cestné projekty už majú zaistené financovanie cez fondy Európskej únie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov na projekty výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, rýchlostného obchvatu Bánoviec nad Bebravou, rekonštrukcie nehodového miesta na ceste I/50 medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou a rekonštrukcie cesty I/66 v Polomke. Celková hodnota nenávratných finančných príspevkov z Operačného programu Doprava na tieto projekty je vyše 192 miliónov eur.

„Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice a diaľnica D1 Hubová – Ivachnová by sa mohli začať stavať v priebehu najbližších mesiacov. Som preto veľmi rád, že sa nám podarilo na národnej úrovni uzavrieť administratívnu procedúru potrebnú na financovanie týchto projektov z fondov EÚ a získať na ne súhlas technických expertov Európskej komisie. Zároveň venujeme pozornosť aj kritickým úsekom na cestách I. triedy, na ktorých obnovu tiež vieme využiť pomoc z európskych zdrojov. Dôkazom toho sú dve menšie, avšak regionálne veľmi dôležité rekonštrukcie ciest v Banskobystrickom kraji,“ povedal minister J. Počiatek.

Na cestné projekty v Operačnom programe Doprava (OPD) je z Kohézneho fondu EÚ a zo štátneho rozpočtu vyčlenených 1 199 miliónov eur. Aktuálne je v Prioritnej osi č. 2 (diaľnice a rýchlostné cesty  TEN-T) zazmluvnených 870 miliónov eur, čo je 72,56 percenta. Na budovanie rýchlostných ciest a ciest I. triedy je v OPD z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a zo štátneho rozpočtu vyčlenených 816,5 milióna eur. Aktuálne je v Prioritnej osi č.5 zazmluvnených viac ako 637,6 milióna eur, čo je 78,09 percenta (z toho PO5.1 267,8 mil. (74,03 %), PO5.2 369,8 mil. (81,32%)).

Celkové zazmluvnenie OPD je v súčasnosti  3,158 miliardy eur (83,32%). Riadiaci orgán OPD eviduje   certifikované čerpanie vo výške 1,605 miliardy eur (42,34 %).


O projekte D1 Hubová – Ivachnová
Projekt patrí do Prioritnej osi č. 2 v OPD, momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Maximálna výška nenávratného príspevku z OPD je 70 884 727 eur (1. fáza) , z toho 85 % je príspevok z Kohézneho fondu a 15% je príspevok zo štátneho rozpočtu. Prijímateľom pomoci je Národná diaľničná spoločnosť.

O projekte  R2 Ruskovce - Pravotice
Projekt patrí do Prioritnej osi č. 5 v OPD (opatrenie 5.1 Rýchlostné cesty), momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z OPD je 100 173 821 eur, z toho 85 % je príspevok z ERDF a 15% príspevok zo štátneho rozpočtu.  Prijímateľom pomoci je Národná diaľničná spoločnosť.

O projekte I/50 Ružová osada, rekonštrukcia
Projekt je v príprave a patrí do Prioritnej osi č. 5 v OPD (opatrenie 5.2 Cesty I. triedy). Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z OPD je  8 213 880 eur, z toho 85 % je príspevok z ERDF a 15 % príspevok zo štátneho rozpočtu.  Prijímateľom pomoci je Slovenská správa ciest.

O projekte I/66 Polomka – bodová závada
Projekt je v príprave a patrí do Prioritnej osi č.5 v OPD (opatrenie 5.2 Cesty I.triedy). Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z OPD je  13 055 651 eur, z toho 85 % je príspevok z ERDF a 15% príspevok zo štátneho rozpočtu. Prijímateľom pomoci je Slovenská správa ciest.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť