Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Skúsme z Dunaja urobiť druhé Tatry

15.10.2013

Bratislava (15. októbra 2013) – Ako podporiť rastúci záujem zahraničných i domácich turistov o Slovensko, ako prinášať inovatívne a zaujímavé produkty i otázky kľúčových turistických trhov sú hlavné témy dnešného Jesenného stretnutia hotelierov 2013. Zámery ministerstva, ako aj nové príležitosti, prezentoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

„Medzi naše krátkodobé ciele patrí zámer zvýšiť tempo rastu domácich návštevníkov, turistov zo susedných štátov a s krajín z vysokým trhovým potenciálom ako sú Nemecko, Ruská federácia i Spojené kráľovstvo,“ zdôraznil štátny tajomník. Z dlhodobého hľadiska je však nevyhnutné zamerať sa aj na získavanie návštevníkov z nových trhov, zdôraznil F. Palko.
Základom úspechu je podľa F. Palka zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, k čomu má prispieť nový národný systém hodnotenia kvality, ako aj rozvoj destinačného manažmentu. „Bez inovatívneho prístupu a ponuky nových služieb sa však nezaobídeme. Väčšina zahraničných i domácich turistov už pozná Tatry, no napríklad Dunaj a jeho prírodné krásy sú zatiaľ neobjaveným klenotom,“ vysvetlil štátny tajomník. Na podporu rozvoja Dunaja a jeho využitie v rámci cestovného ruchu sa zameriava napríklad Dunajská stratégia.

Ďalšou cestou podľa neho môže byť rozvoj cykloturistiky, na ktorú sa rezort dopravy v ostatnom čase zameriava. „Zo sedadla bicykla môžu turisti objavovať nielen nové destinácie, ale je to cesta ako spestriť ponuku produktov aj pre tie známe,“ zdôraznil F. Palko. Tradičné produkty ponúkané v rámci letnej či zimnej turistiky podľa neho treba spestriť aj špeciálnou ponukou zameranou na kúpeľníctvo, mestskú turistiku či agroturistiku.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421  918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť