Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vďaka eurofondom budeme cestovať do Petržalky električkou

22.10.2013

Bratislava (17. októbra 2013) – Mesto Bratislava a konzorcium firiem na čele so spoločnosťou Eurovia dnes za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatka podpísali zmluvu na výstavbu električkovej trate cez Starý most. Tento významný mestský projekt bude spolufinancovaný z eurofondov cez Operačný program Doprava. 

„Dnes stojíme na začiatku novej éry bratislavského Starého mosta. Na svoje plné využitie pre mestskú hromadnú dopravu čaká tento most už desaťročia. Veľmi sa teším, že do Petržalky sa bude dať opäť cestovať električkou, aj keď celkový efekt projektu sa ukáže až po dobudovaní druhej etapy - električkovej trate po Janíkov dvor. Aj na druhú časť projektu sa budeme uchádzať o peniaze z eurofondov, ktoré bude mať Slovensko k dispozícii od roku 2014,“ povedal Ján Počiatek.
Na základe predbežných rokovaní s Európskou komisiou (EK) a technickými poradcami EK JASPERS považuje ministerstvo dopravy tento projekt za dostatočne pripravený. Schválenie projektu zo strany JASPERS sa očakáva v nasledujúcich týždňoch. Rozhodnutie zo strany JASPERS je poslednou podmienkou predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ministerstvo dopravy. Následne môže byť projekt predložený na EK.

Fakty o projekte „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

o Začiatok súťaže: 1/2013
o Víťaz: Eurovia
o Vysúťažená cena: 70 580 170,- EUR s DPH
o Doba výstavby: 24 mesiacov
o Projekt patrí do prioritnej osi č.4 Operačného programu Doprava (OPD)

Ďalšie projekty pre mesto Bratislava  z OPD:
Nákup 80 ks trolejbusov (schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), projekt sa realizuje)
Nákup 30 električiek (schválená národná žiadosť o NFP je predložená na EK, projekt sa realizuje)
Modernizácia električkových tratí v Dúbravke a na Hlavnú stanicu (príprava verejného obstarávania, do konca roka bude predložená žiadosť o NFP)
Vypracovanie územného generelu dopravy, ktorý komplexne zanalyzuje dopravnú situáciu v hlavnom meste a navrhne najvhodnejšie riešenia na rozvoj nosného systému hromadnej dopravy (pred podpisom zmluvy o dielo, žiadosť sa pripravuje) + projekt nákupu 29 dvoch nových vlakových súprav (z toho 15 kusov pre región BA) v hodnote 170 mil. eur. Tento projekt už získal schválenie od JASPERS a je tesne pred schválením na EK)

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t. č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť