Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Zabezpečíme celoročnú splavnosť Dunaja a rozvoj miest v jeho povodí

29.10.2013

Bukurešť (29. októbra 2013) – O projektoch Dunajskej stratégie, prostredníctvom ktorých sa Dunaj môže stať chrbticou Európy pre nákladnú dopravu, dnes diskutoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky František Palko na zasadnutí ministrov regionálneho rozvoja počas 2. výročného fóra Stratégie EÚ pre Dunajský región v Rumunsku.

„Vodná doprava predstavuje jednu z najvýhodnejších foriem dopravy z hľadiska životného prostredia, energie a zo sociálneho hľadiska,“ povedal F. Palko. „Naším cieľom je zabezpečiť celoročnú splavnosť Dunaja a následne zmodernizovať verejný prístav v Bratislave. Týmito krokmi chceme podporiť hospodársky rozvoj mestských centier a prístavov v dunajskej oblasti a okolitých regiónoch,“ dodal. 
Rieka Dunaj je jedným z najdôležitejších koridorov pre vnútrozemskú vodnú dopravu a je súčasťou základnej siete TEN-T a paneurópskeho dopravného koridoru číslo VII. Zabezpečením splavnosti sa zvýši hospodársky rozvoj mestských centier a prístavov v dunajskej oblasti a okolitých regiónoch, a tým sa vytvoria silné logistické centrá so sprievodnými službami.
„Záujem Slovenska však nespočíva len v oblasti hospodárskeho využívania Dunaja, ale aj v rozvíjaní súvisiacich oblastí výskumu a inovácií. Práve v tom nám môže pomôcť medzinárodná spolupráca, ktorej výsledkom je aj Stratégia Európskej únie pre Dunajský región. Ide o kľúčový nástroj spolupráce krajín z tohto regiónu,“ vysvetlil F. Palko. Zdôraznil, že ministerstvo zladilo slovenské strategické dokumenty pre rozvoj dopravy s touto stratégiou.

Zasadnutie ministrov regionálneho rozvoja sa koná v Bukurešti a trvá do zajtra. Fóra sa zúčastňujú ministri a štátni tajomníci ministerstiev Rumunska, Bulharska, Maďarska, Moldavska, Chorvátska, Slovinska a Srbska.


Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421  918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť