Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Obnova cesty pri Veľkom Krtíši je ukončená

30.10.2013

Veľký Krtíš (30. októbra 2013) – Motoristi na južnom Slovensku môžu od dnešného dňa využívať zrekonštruovanú cestu I/75 medzi Veľkým Krtíšom a obcou Pôtor.  Sanácia tejto dôležitej regionálnej cesty I/75 bola ukončená o dva mesiace skôr ako bolo plánované.

Náklady na novú cestu boli pokryté zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  Nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Doprava na tento projekt bol vyše 5,5 milióna eur.
„Som veľmi rád, že okrem veľkých diaľničných projektov realizujeme z európskych zdrojov aj menšie, no veľmi potrebné projekty na zanedbaných cestách 1.triedy. Sanácia tejto cesty, na ktorej vznikli deformácie kvôli poklesu územia nad dobývacím priestorom Bane Dolina, bola nevyhnutná. Ocenia ju nielen miestni obyvatelia, ale aj širšia motoristická verejnosť, keďže tento úsek je na hlavnom južnom ťahu medzi stredným a západným Slovenskom,“ uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.
Základné údaje o stavbe:
Projekt zahŕňal komplexnú rekonštrukciu výškového a smerového vedenia ako aj šírkového usporiadania komunikácie. Jeho súčasťou je rozšírenie komunikácie o jeden jazdný pruh, ktorý bude slúžiť ako samostatný pruh pre vozidlá smerujúce na mestskú skládku, vybudovanie troch pravostranných oporných múrov výšky 2 až 5 m, predĺženie priepustov križujúcich trasu cez Hlboký potok a doplnenie križovatky I/75 s cestami III/50856 a III/50894 o samostatné ľavé odbočenia na cestu III. triedy. Na stavbe je umiestnených 16 stavebných objektov. Nové technické riešenie odstránilo nevyhovujúci stav cestnej komunikácie tak, aby zodpovedala bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a spĺňala funkčnú úroveň cesty I. triedy.


Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421  918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť