Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister J. Počiatek a eurokomisár J. Hahn odštartovali rekonštrukciu Starého mosta

02.12.2013

Bratislava (2. decembra 2013) – Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek dnes symbolicky odštartovali výstavbu električkovej trate do bratislavskej Petržalky. Súčasťou projektu, ktorý je podporený z Kohézneho fondu Európskej únie, je aj komplexná modernizácia Starého mosta. Už o dva roky sa tak významne zlepší verejná doprava medzi pravým a ľavým brehom Dunaja.

Projekt za vyše 75 miliónov eur je prvou fázou budovania nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Aj na druhú časť projektu, dobudovanie električkovej trate v úseku Bosáková – Janíkov dvor, sa Slovensko bude uchádzať o peniaze z eurofondov, ktoré budú k dispozícii od roku 2014.

„Dnes stojíme na začiatku novej éry bratislavského Starého mosta. Za tento nový impulz na rozvoj nášho mesta by som sa chcel Európskej únii poďakovať. Nie je to totiž samozrejmosť, ale podaná ruka, aby sa naše hlavné mesto ležiace v srdci Európy stalo kvalitne fungujúcou dopravnou tepnou,“ povedal počas slávnostného začiatku odstraňovania konštrukcie dosluhujúceho Starého mosta minister J. Počiatek. Minister ďalej zdôraznil: „Prvýkrát v histórii má mesto Bratislava možnosť využiť na dopravné projekty takmer 250 miliónov eur. Som veľmi rád, pretože mesto má obmedzené možnosti na čerpanie eurofondov“.

Na základe predbežných rokovaní s Európskou komisiou (EK) a technickými poradcami EK JASPERS považuje ministerstvo dopravy tento projekt za dostatočne pripravený. Schválenie projektu zo strany JASPERS sa očakáva v nasledujúcich týždňoch. Rozhodnutie zo strany JASPERS je poslednou podmienkou predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ministerstvo dopravy. Následne môže byť projekt predložený na EK.

 

Fakty o projekte

Doba výstavby: 24 mesiacov

Projekt patrí do prioritnej osi č.4 Operačného programu Doprava (OPD)

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z OPD: 68,9 mil. eur

 

Ďalšie projekty pre mesto Bratislava  z OPD:

Nákup 80 ks trolejbusov (schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), projekt sa realizuje)

Nákup 30 električiek (schválená národná žiadosť o NFP je predložená na EK, projekt sa realizuje)

Modernizácia električkových tratí v Dúbravke a  Hlavnej stanice (príprava verejného obstarávania, do konca roka bude predložená žiadosť o NFP)

Vypracovanie územného generelu dopravy, ktorý komplexne zanalyzuje dopravnú situáciu v hlavnom meste a navrhne najvhodnejšie riešenia na rozvoj nosného systému hromadnej dopravy (pred podpisom zmluvy o dielo, žiadosť sa pripravuje)

projekt nákupu 29 nových vlakových súprav (z toho 15 kusov pre región BA) v hodnote 170 mil. eur. Tento projekt už získal schválenie od JASPERS a je tesne pred schválením na EK)


späť

na začiatoktlačiť