Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko bude mať väčšie slovo v riadení európskych leteckých navigačných služieb

02.12.2013

Brusel (2. decembra 2013) – Slovensko sa bude priamo podieľať na presadzovaní záujmov európskych poskytovateľov v oblasti leteckých navigačných služieb. Miroslav Bartoš, riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,  sa dnes stal podpredsedom výboru riaditeľov medzinárodného združenia poskytovateľov leteckých navigačných služieb pre Európu (CANSO European CEO Committee). CANSO reprezentuje viac ako 150 poskytovateľov leteckých navigačných služieb z celého sveta. 

„Je to veľký úspech pre Slovensko, keďže sa budeme priamo podieľať na riadení najvýznamnejšej záujmovej organizácie v oblasti poskytovania leteckých navigačných služieb,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa. Riadiaca funkcia v združení CANSO Slovensku otvára priestor na presadzovanie záujmov menších poskytovateľov leteckých navigačných služieb na európskom trhu voči takým silným hráčom, ako sú napr. Nemecko, Francúzsko či Veľká Británia.

Slovensko si okrem tohto úspechu zároveň upevnilo postavenie na trhu leteckých navigačných služieb. Okrem výhodnej geografickej polohy nám to umožňuje strategická dohoda s desiatkou ďalších poskytovateľov leteckých navigačných služieb. Vďaka tzv. projektu Gate One sa stávame vstupnou bránou do Európy pre letecké spoločnosti z Ázie a Stredného východu a zároveň križovatkou leteckých koridorov v regióne od Baltského až po Čierne more.
Dohoda umožňuje zosúladiť letecké navigačné služby tak, aby sa skrátili letové trate a zefektívnilo sa riadenie letov. „Očakávame tiež zníženie emisií a menšie meškania lietadiel, ku ktorým dochádza pre prehustený vzdušný priestor nad Európou,“ dodal M. Kóňa.

Gate One podporuje jednotné európske nebo s cieľom zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť riadenia letovej prevádzky v záujme zachovania konkurencieschopnosti regiónu. Okrem Slovenska sa do tohto projektu zapojili aj poskytovatelia leteckých navigačných služieb z Rakúska, Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Poľska, Litvy, Maďarska, Rumunska a Slovinska.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť