Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Je nevyhnutné vytvoriť rámec pre podporu digitálnej ekonomiky

05.12.2013

Brusel (5. decembra  2013) – V súčasnosti už prebieha digitálna revolúcia, z ktorej môže Slovensko výrazne ťažiť. Je však potrebné vytvoriť legislatívne prostredie, ktoré by umožnilo firmám investovať do inovácií a nových technológií. Internet umožňuje využitie globálnych trendov ako vývoj softvérových aplikácií, mobilných a cloudových technológií a podporu exportu slovenských produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou do celého sveta, mieni štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko. Záujmy Slovenska dnes obhajoval na zasadnutí Rady ministrov pre dopravu a telekomunikácie.

 

Silné digitálne hospodárstvo vytvára predpoklady na zabezpečenie rastu  a konkurencieschopnosti, pričom na každé pracovné miesto vytvorené v tradičnom priemysle pripadá 2,6 pracovných miest vytvorených vďaka internetu. Odhadovaný medziročný nárast internetového hospodárstva na Slovensku je 12 %. „Už dnes máme na Slovensku  firmy, ktoré sa zaraďujú medzi svetové jednotky v IKT biznise, najmä v oblasti vývoja antivírusových softvérov a mobilných navigácií,“ povedal Palko. Slovenský IKT sektor dnes zamestnáva viac ako 55 000 ľudí, ktorí na daniach a odvodoch zaplatia viac než pracovníci v automobilovom priemysle, ktorých je zhruba dvojnásobok. Napriek kríze má slovenský IKT sektor najnižšiu nezamestnanosť a podľa Štatistického úradu SR vytvára každý rok najvyšší počet nových pracovných miest – približne 7 000 v roku 2012. „Napriek týmto pozitívnym trendom je potrebné na európskej, ako aj národnej úrovni vyvinúť ďalšie úsilie pre rozvoj tohto sektora,“ dodal štátny tajomník F. Palko. Podľa odhadov Európskej komisie bude v IKT sektore EÚ v najbližších rokoch chýbať viac ako 700 000 pracovníkov. Slovensko by tak rozhodne malo mať ambíciu o tieto miesta zabojovať vytvorením priaznivých podmienok na ďalšie investície v tejto oblasti.

 

 „Je však potrebné venovať sa podpore zmenšenia digitálnej priepasti medzi členskými štátmi, ako aj v rámci jednotlivých štátov,“ povedal F. Palko. Obzvlášť významným v tejto snahe je budovanie vysokorýchlostných sietí a zavádzanie technológií ako 4G, investície do inovácií, výskumu, zlepšovanie digitálnych zručností a zvyšovanie dôvery občanov a podnikov v elektronické služby. „Bezpečnosť však v rámci internetovej ekonomiky zohráva významnú úlohu, preto je nevyhnutné urýchliť proces prijímania legislatívy na ochranu voči kybernetickým útokom a incidentom,“ dodal F. Palko v rámci diskusie o vytváraní jednotného digitálneho trhu.

 

V rámci dopravných otázok sa Rada zamerala najmä na problematiku práv cestujúcich v leteckej doprave. Letecké spoločnosti v súčasnosti často neposkytujú cestujúcim práva, na ktoré majú nárok v prípadoch odmietnutia nástupu do lietadla, veľkého meškania, zrušenia letov alebo nesprávneho zaobchádzania s batožinou. Slovenská republika sa zasadzuje za vytvorenie vynútiteľného systému kompenzácie v prípade meškaní letov.

V otázkach elektromobility Slovenská republika podporuje tento rozvíjajúci sa segment dopravy a v očakávaní nárastu počtu elektrických vozidiel sa pripravuje národná stratégia. Na podporu rozvoja infraštruktúry má Slovensko ambíciu využiť fondy EÚ. Požadujeme však posunutie termínu vybudovania nabíjacích staníc pre elektromobily tak, aby bol vzhľadom na ekonomické a sociálne prostredie realistický.

 

V oblasti železničnej dopravy SR podporuje vytvorenie jednotného európskeho železničného priestoru, čo prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. Rýchle prijatie jednotného postupu schvaľovania železničných vozidiel Európskou železničnou agentúrou by mohlo v priebehu 10 rokov ušetriť vyše 500 miliónov eur.

V oblasti satelitného navigačného systému podpísala SR dohodu medzi EÚ a Švajčiarskou republikou, ktorá umožní zapojenie Švajčiarska do európskeho systému Galileo, ktorý predstavuje alternatívu amerického GPS.

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť