Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Seminár pre mestské podporné skupiny v rámci programu URBACT

09.12.2013

Bratislava (9. decembra 2013) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR pre technický sekretariát európskeho programu URBACT organizujú v dňoch 11. a 12. decembra seminár pre mestské  podporné skupiny. 

Cieľom podujatia je podporiť partnerov zapojených do programu URBACT pri tvorbe miestnych akčných plánov v špecifických oblastiach, ktorým sa venujú v rámci projektov URBACT. Počas dvoch dní budú mať účastníci možnosť lepšie sa oboznámiť s technikami participatívneho plánovania a zostavovania miestnych akčných plánov, súčasťou ktorých je aj identifikácia zdrojov na ich realizáciu. Seminár umožní výmenu informácií pre posilnenie kapacít a udržanie aktívnej a dynamickej spolupráce miestnych podporných skupín vytvorených v rámci projektu URBACT. Je určený pre slovenské a české mestá, ktoré sa zapojili do poslednej výzvy programu URBACT II  – Nitra, Košice, Ústí nad Labem.

Operačný program URBACT II vznikol s cieľom podporiť spoluprácu v oblasti rozvoja miest a umožniť výmenu skúseností medzi európskymi mestami. Je spolufinancovaný  členskými štátmi, Európskym fondom regionálneho rozvoja a určený pre všetky členské štáty za účasti Nórska a Švajčiarska. Do programu sa zatiaľ zapojilo 181 miest z 29 štátov a 5 000 aktívnych členov.

Na Slovensku v rámci operačného programu URBACT aktuálne realizuje projekt USE ACT mesto Nitra a mesto Košice projekt CreativeSpIN. Projekt USE ACT sa zaoberá otázkami, ako podporiť podnikateľské aktivity a rozvoj bývania v rámci existujúcich zastavaných území miest, aby nedochádzalo k nadbytočnému zaberaniu nových plôch. Cieľom projektu CreativeSpIN je rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v prospech ekonomického rozvoja miest.


späť

na začiatoktlačiť