Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

V roku 2013 Brusel schválil 930 miliónov eur na slovenskú dopravu

30.12.2013

Bratislava (30. decembra 2013) – Rok 2013 bol pre Operačný program Doprava kľúčový. Dynamika čerpania financií z fondov EÚ sa výrazne zrýchlila, vďaka čomu sa ministerstvu dopravy podarilo odstrániť riziko ich prepadnutia. Kvalitná príprava a intenzívna komunikácia s Bruselom priniesla ovocie v podobe schválenia šiestich veľkých projektov Európskou komisiou.
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek považuje účelné čerpanie eurofondov na dopravu za prioritu súčasnej vlády a jeden z hlavných nástrojov na rast regiónov, rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska.

„Vďaka enormnému úsiliu Riadiaceho orgánu OPD a pokračujúcej kvalitnej spolupráce s Európskou komisiou sa nám v roku 2013 podarilo odstrániť viacero významných problémov, medzi nimi aj pozastavenie platieb a odblokovanie operačného programu. Dynamika čerpania v OPD je najvyššia zo všetkých operačných programov na Slovensku a  európske záväzky čerpania n+2, n+3 sme nielenže splnili, ale dokonca prekročili o 345 miliónov eur,“ zhodnotil končiaci sa rok minister J. Počiatek. Ako minister dodal „rok 2013 pokladám za úspešný aj preto, že Európska komisia schválila tri veľké cestné projekty a všetky rozostavané diaľnice na východe tak budú definitívne preplatené z európskych peňazí. Rekordne rýchlo a kvalitne sa nám podarilo pripraviť aj mestské projekty pre Bratislavu a Košice. Projekt električky do Petržalky a rekonštrukcie Starého mosta, ktorý sme v decembri odštartovali s eurokomisárom Johannesom Hahnom, je novým impulzom pre rozvoj hlavného mesta, pričom prvýkrát v histórii má mesto Bratislava možnosť využiť na dopravné projekty takmer 250 miliónov eur“.
Certifikované čerpanie financií v OPD je ku koncu roka 2013 vo výške 1 857 252 910,39 eura (48,99 %). Zazmluvnenie je na úrovni 92,46 % z celkovej alokácie (3 504 765 820,76 eura). 

Prehľad míľnikov v OPD v roku 2013:
Cesty
- Schválenie troch veľkých projektov (D1 Fričovce – Svinia, D1 Jánovce – Jablonov, R4 Košice – Milhosť za 300 mil. eur) Európskou komisiou.
- Zabezpečenie financovania z fondov EÚ na ďalšie projekty diaľnic (D1 a D3) a rýchlostných ciest. Náročné rokovania s EK o financovaní D3 Svrčinovec – Skalité.
- Spustenie verejných obstarávaní na vyše 40 km nových diaľnic a rýchlostných ciest. Začiatok výstavby úsekov: D1 Hubová – Ivachnová, D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D3 Svrčinovec – Skalité, R2 Pstruša – Kriváň.
- Do konca tohto roku má byť podpísaná zmluva na výstavbu úseku R2 Ruskovce –  Pravotice.
- Stavebné práce podľa plánu, v roku 2014 budú do užívania odovzdané úseky: D1 Dubná Skala – Turany, D1 Jánovce – Jablonov I. úsek a obchvat Žiaru nad Hronom.
- Modernizácia 376 km ciest I. triedy na východnom a západnom Slovensku (v rámci projektov Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I.triedy) a  zabezpečenie jej financovania (náročné rokovania s EK).
- Ukončenie viacerých menších projektov na cestách I.triedy (nová mimoúrovňová križovatka vo Zvolene, sanácia cesty Veľký Krtíš – Pôtor, atď.)

Železnice
- Schválenie troch veľkých projektov v Bruseli (modernizácia tratí Nové Mesto n/V – Zlatovce, Beluša – Púchov v súhrnnej hodnote 460 mil. eur + druhý projekt nákupu regionálnych vlakov za 170 mil. eur: rekordne rýchle schválenie)
- Ukončenie projektu modernizácie trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce
- Začiatok modernizácie trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá 
- Stavebné práce podľa plánu: v budúcom roku ukončenie modernizácie úseku Trenčianska Teplá – Beluša.
- Rýchla a kvalitná príprava náhradných mestských projektov v Bratislave a Košiciach. Zabezpečenie financovania nákupu 30 električiek, 80 trolejbusov v Bratislave, električka do Petržalky cez Starý most, nákup 29 nových regionálnych vlakov a tiež projekt nákupu električiek v Košiciach a rekonštrukcie električkových tratí v oboch metropolách.
- Náročné vyrokovanie súhlasu EK s pilotným projektom výstavby terminálu intermodálnej prepravy v Žiline.
- Ukončenie úspešného projektu nákupu 32 regionálnych vlakov. Spolu s aktuálne realizovaným projektom nákupu 29 vlakov sa do konca roku 2015 vymení viac ako polovica prímestských a regionálnych vlakov na Slovensku.

Rok 2013 bol pre ministerstvo dopravy kľúčový aj v súvislosti s prípravou nového operačného programu pre dopravu na roky 2014 – 2020. Koncom júla bol na rokovanie vlády SR predložený Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, tzv. Masterplan, ktorý bol schválený aj Hospodárskou a sociálnou radou SR. Tento strategický dokument je bezprecedentný a bude udávať tempo rozvoja dopravy na nasledujúce roky. Masterplan tvorí základ nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť