Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovenské kúpele sú pre Nemcov čoraz zaujímavejšie

13.01.2014

Bratislava (13. januára 2014) – Slovensko sa úspešne prezentuje na jednom z najdôležitejších turistických veľtrhov v Európe. O stánok Slovenska na CMT Stuttgart, ako aj o krokoch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré zahraničným novinárom prezentoval štátny tajomník rezortu dopravy František Palko, sa zaujímala odborná aj laická verejnosť. Novinkou na výstave je nový stánok Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorý je inšpirovaný ľudovými motívmi z Čičmian.

Sme veľmi radi, že v minulom roku sa nám podarilo zvýšiť záujem turistov z Nemecka, ktorí tvoria významnú časť klientely slovenských hotelov,“ povedal František Palko. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR bolo za prvých deväť mesiacov roku 2013 v slovenských ubytovacích zariadeniach ubytovaných 121 870 hostí z Nemecka, čo je o 13,6 % viac ako za rovnaké obdobie roku 2012. Nemecko si stabilne udržuje v počte  ubytovaných turistov na Slovensku tretie miesto.

Prezentácia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) sa na tomto veľtrhu zameriava na predstavenie Slovenska ako priateľskej destinácie s dôrazom na wellness a kúpeľnú turistiku. SACR sa na výstave predstavuje s novým konceptom národného stánku, ktorý využíva tradičný motív čičmianskeho ľudového vzoru.
Medzinárodná výstava CMT Stuttgart sa koná v hlavnom meste spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. Výstavu počas deviatich dní každoročne navštívi viac ako 210 000 návštevníkov a patrí k najväčším európskym výstavám cestovného ruchu pre konečných spotrebiteľov. Pre Slovensko je jedným z ťažiskových podujatí pri prezentácii cestovného ruchu, pretože Nemecko je jedným z prioritných trhov.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť