Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo ocení netradičné a úsporné bytové stavby

14.01.2014

Bratislava (14. januára 2014) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) opäť ocení najúspešnejšie projekty cenovo dostupnej výstavby, ktorá je zameraná aj na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Súťaž s názvom Progresívne, cenovo dostupné bývanie sa uskutoční už po 16. raz.

„Naším cieľom je propagovať a oceniť výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení rodinných a bytových domov, pri výstavbe ktorých sú použité netradičné technické a technologické postupy,“ povedal štátny tajomník MDVRR SR František Palko. „Zároveň sa zameriavame aj na výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej či sociálnej núdzi. Práve oni sú totiž tými najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva, preto je vhodné venovať im zvýšenú pozornosť,“ dodal F. Palko.
Prihlášky do aktuálneho ročníka súťaže je potrebné podať do 31. januára 2014. Prihlásiť je možné bytové budovy, ktoré boli na Slovensku dokončené a skolaudované v uplynulom kalendárnom roku.

Najúspešnejšie projekty sa budú vyhodnocovať v štyroch kategóriách:
- bytové domy s úsporným riešením bytov (byty v novopostavených bytových domoch),
- rodinné domy (úsporne riešené rodinné domy, vrátane bytov získaných zmenou stavby ako napríklad prístavbou, nadstavbou či úpravou podkrovných priestorov),
- formy bývania odlišného štandardu (byty nižšieho štandardu, ubytovne a iné formy bývania pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi),
- obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

Prihláška, súťažné podmienky a ďalšie informácie o aktuálnom ročníku súťaže sú dostupné na internetovej stránke ministerstva: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=135681.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť