Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Na zatepľovanie sme z fondov EÚ získali takmer 11 miliónov eur

16.01.2014

Bratislava (16. januára 2014) – Peniaze na zatepľovanie budov z európskych fondov sa v minulom roku podarilo vyčerpať na  viac ako 95 percent. Z pilotného projektu JESSICA, ktorý v polovici minulého roka začal realizovať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), sa podarilo vyčerpať 10 977 597 eur. Ani zvyšné peniaze však neprepadnú. Všetky sa podarilo presunúť do roku 2014.

„Aj napriek tomu, že projekt sme spustili až v priebehu minulého roku, ukázal sa ako mimoriadne úspešný a sme radi, že takmer 70 subjektov dostalo mimoriadne výhodné úvery na zlepšenie energetickej efektívnosti ich bývania,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.
O výhodný úver z projektu JESSICA od ŠFRB s úrokom 0 %, s lehotou splatnosti 15 rokov vo výške 80 % z obstarávacej ceny oprávnených nákladov, mohli v roku 2013 žiadať vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom a tiež spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mestských oblastiach na území všetkých samosprávnych krajov.

ŠFRB realizuje pilotný projekt JESSICA financovaný z prostriedkov Európskej únie od polovice roka 2013. Vyčlenené boli prostriedky určené na zlepšenie energetickej efektívnosti (zatepľovanie) existujúcich budov v mestských oblastiach v celkovej sume 11 529 412 eur. Vyčerpať sa podarilo 10 977 597 eur, ani zvyšné peniaze však neprepadnú.  Nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 551 818 eur boli presunuté do roku 2014. Avšak úver už bude poskytovaný pri úrokovej sadzbe 1,5 %, s lehotou splatnosti 20 rokov a výškou poskytnutého úveru max. 75 % oprávnených nákladov na obnovu bytovej budovy.
ŠFRB zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok na obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov z fondov EÚ.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť