Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Pracovná skupina pre mestský rozvoj začala svoju činnosť

10.01.2014

Bratislava (10. januára 2014) – Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR F. Palko  otvoril stretnutie pracovnej skupiny pre mestský rozvoj, ktorá je platformou pre výmenu skúseností z praxe a názorov odborníkov v oblasti mestského rozvoja. Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je využiť skúsenosti zainteresovaných subjektov pri príprave návrhov strategických, koncepčných a programových materiálov v oblasti mestského rozvoja, príprava ktorých je v pôsobnosti MDVRR SR. Pracovná skupina začala svoju činnosť 10.1.2014.

Mestá a ich priľahlé funkčné územia sa podstatnou mierou podieľajú na ekonomickom rozvoji celej krajiny, sú prirodzenými centrami verejných aj komerčných služieb a v prípade Slovenska poskytujú bývanie pre viac ako 50 % obyvateľstva. Význam miest sa odrazil aj v aktuálnom prístupe Európskej únie, ktorá v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 špecificky pre udržateľný rozvoj miest vyčlenila finančné prostriedky, čo sa premietne aj do nastavenia využívania EÚ fondov na Slovensku.
Na úvodnom stretnutí pracovnej skupiny, ktoré sa uskutočnilo 10.1.2014, sa zúčastnili zástupcovia významných subjektov a inštitúcií. Všetci členovia pracovnej skupiny vyjadrili svoju pripravenosť prispieť k tvorbe efektívnej a uskutočniteľnej politiky mestského rozvoja na Slovensku.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť